Betrokkenheid vergroten en afleiding vermijden bij online leren

Bij onder meer online leren is constante afleiding een grote uitdaging. Volgens Helen Todd van de universiteit van Sussex spelen drie principes een belangrijke rol om betrokkenheid te vergroten en afleiding te minimaliseren.

The image shows an adult learner at a desk in a lively learning space, trying to focus on a laptop video while being distracted by a smartphone and chatting colleagues.
DALL-E: The image shows an adult learner at a desk in a lively learning space, trying to focus on a laptop video while being distracted by a smartphone and chatting colleagues.

Zij schrijft dat digitale platforms in de aandachtseconomie constant om onze aandacht strijden. Ons brein, dat zich langzaam aanpast, heeft moeite om deze informatie-overload te verwerken. Todd is betrokken bij online afstandscursussen die ontworpen zijn om de betrokkenheid van lerenden te ondersteunen en afleidingen te minimaliseren. De drie principes zijn volgens haar vooral nuttig voor mensen met een extra ondersteuningsbehoefte, maar helpen eigenlijk iedereen.

Todd schrijft dat deelnemers aan online leren om verschillende redenen kiezen voor asynchroon studeren: het past beter bij neurodiverse lerenden, bij werkroosters en een druk privéleven. Sommige lerenden hebben echter geen betrouwbare internet- of elektriciteitsverbinding. Veel lerenden zijn niet gevestigd in het VK en spreken geen Engels als moedertaal. Vaak loggen zij in na een hele dag werken of na zorg voor hun familie.

Met zoveel diverse uitdagingen voor lerenden en redenen voor afleiding, zijn de online afstandscursussen van de Universiteit van Sussex ontworpen om de focus te bevorderen voor een breed scala aan gebruikers. De universiteit gebruikt hiervoor het principe van ‘betrokkenheid’ (engagement) zoals beschreven in het Universal Design for Learning (UDL) raamwerk. Dit raamwerk laat volgens Todd zien hoe leertechnologieën kunnen worden ingezet om de interesse van lerenden te wekken, te motiveren en strategieën aan te leren om hun eigen betrokkenheid te managen. Door positieve emoties op te wekken, helpt de online omgeving lerenden hun studie voort te zetten ondanks moeilijkheden. Dit bevordert verdiepend en betekenisvol leren.

Het UDL-raamwerk verdeelt betrokkenheid volgens Todd in drie hoofdcategorieën:

Interesse wekken

Bij het ontwerpen van leerinhouden is het van groot belang om materiaal te creëren dat de aandacht trekt. Saaie inhoud is niet toegankelijk omdat relevante informatie wordt genegeerd. Beoordelingen in de online afstandscursussen zijn ontworpen om zo authentiek mogelijk te zijn. Voor de Master in Global Supply Chain Management produceren lerenden bijvoorbeeld een rapport over de operationele bedrijfsvoering van hun organisatie. Voor lerenden zonder werkervaring is er een case study optie. Deze vorm van personalisatie motiveert lerenden omdat ze minder tijd besteden aan niet-relevante onderwerpen. Authentieke ‘real-world’ activiteiten kunnen volgens haar ook fictie gebruiken om te engageren. Een module in de master Sustainable Development gebruikt gamification en creatieve missies om lerenden te leren over milieupolitiek zonder doemdenken.

Inspanning en volharding handhaven

Als je de aandacht van lerenden hebt, moet je hen motiveren deze vast te houden. Door de grote diversiteit aan online afstands-lerenden verschilt het vermogen om concentratie en inspanning vol te houden van lerenden sterk. Het is belangrijk lerenden te ondersteunen in het herinneren van hun leerdoel. Lerenden worden volgens Todd gedurende elke module herinnerd aan hoe deelname aan discussiefora en taken hen helpt bij het voltooien van eindbeoordelingen. Docenten plaatsen ook regelmatig aankondigingen.

Expliciete voorbeelden van wat bereikt moet worden zijn beschikbaar via rubrics, modelopdrachten en suggesties ten aanzien van de structuur van verwachte uitwerkingen van opdrachten. Vaak organiseren docenten een live Zoom sessie voor vragen en antwoorden voor deadlines. Lerenden in andere tijdzones kunnen de opnames bekijken en vragen stellen via een forum.

Om het demotiverende effect van isolatie te voorkomen, creëren de docenten van deze online afstandscursussen een gevoel van gemeenschap online. Lerenden worden gestimuleerd om zichzelf voor te stellen en samen te werken via groepsopdrachten en discussiefora.

Zelfregulatie

Het is belangrijk dat lerenden intrinsieke motivatie ontwikkelen. Hiervoor hebben lerenden toegang tot diverse middelen om hun vermogen om emoties te reguleren en met moeilijkheden om te gaan te verbeteren. Een belangrijke bron van steun is volgens Todd de Study Online Student Support Site, die zelfstudiemateriaal en een overzicht met Zoom-sessies biedt.

Verder gebruikt de universiteit van Sussex wekelijks checkpoints voor zelfevaluatie, zoals checklists of quizzen. Die maken verwachtingen ten aanzien van leergedrag expliciet en helpen lerenden om op hun eigen leerproces te reflecteren en doelen te stellen.

Volgens Hellen Todd zijn dit slechts een selectie van hoe binnen de online afstandscursussen van de Universiteit van Sussex betrokkenheid vanuit UDL-perspectief wordt gebruikt om lerenden gefocust te houden. Zij stelt ook dat het belangrijk is te erkennen dat enige afleiding onvermijdelijk is. Soms kunnen afleidingen zelfs creativiteit en probleemoplossende vaardigheden verbeteren. Afleiding is dus niet per definitie een negatief fenomeen, stelt Todd.

Mijn opmerkingen

Toen ik werkzaam was bij de Open Universiteit pasten we deze principes ook toe. Werken met deadlines bleken bijvoorbeeld ook belangrijk om structuur te bieden. Verder gebruikte ik live online sessies om lerenden uitwerkingen van opdrachten te laten presenteren. Tegelijkertijd beïnvloeden kenmerken van lerenden en de omgeving van lerenden ook of lerenden zich voldoende kunnen focussen op het online leren. Daar heb je maar weinig grip op als docent.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *