Bevorderen MOOCs wel effectief leren?

Het didactisch concept van massive open online courses is vaak bekritiseerd, ook al neemt de didactische diversiteit van deze cursussen toe. Schots onderzoek suggereert dat MOOCs vooral uitnodigen tot ‘passief leren’, en daarom niet echt effectief zijn.

MOOC
Foto: Gemzoed

Onderzoekers van de Glasgow Caledonian University hebben onderzoek gedaan naar het leergedrag van professionals binnen massive open online courses. Zij concluderen dat MOOCs wel eens passief leren zouden kunnen bevorderen en mogelijkheden missen om kennis en expertise van volwassenen in te brengen.

Eén van de onderzoekers, Allison Littlejohn, vroeg zich af of MOOCs het leren wel verbeteren. Daarom heeft hij met collega’s onderzoek gedaan de impact van MOOCs op het leren en de professionele praktijk van professionals in de gezondheidszorg.

Een team van onderzoekers heeft onderzocht in welke mate 400 deelnemers aan een MOOC in staat waren hun leren te reguleren, en hoe 35 deelnemers daadwerkelijk leerden. De betreffende MOOC had een onderwerp dat te typeren is als een klassieke, docentgecentreerde, xMOOC.

Het onderzoek toont aan dat deelnemers weliswaar zeer positief zijn over de structuur en leerinhouden, maar dat de structuur lerenden niet aanmoedigt hun eigen leren te reguleren. Ze hebben weliswaar de leerinhouden bestudeerd, maar niet gekeken hoe zij de geleerde theorie konden gebruiken voor het verbeteren van de praktijk.

Lerenden voerden vooral leeractiviteiten uit die gericht waren op kennisreproductie, zoals het bekijken van video’s of het maken van toetsvragen. De onderzoekers vonden echter geen bewijs voor activiteiten die bevorderden dat nieuwe kennis werd verbonden met de praktijk van de professionals, of die communicatie van lerenden met elkaar onderling bevorderden. Effectieve professionalisering zou er juist op gericht moeten zijn om theorie en praktijk met elkaar te integreren. Echter, zelfs lerenden die juist deelnamen aan de MOOC om de praktijk van hun professie te verbeteren, hebben het geleerde niet gecombineerd met praktijkleren.

Op basis van dit onderzoek hebben de onderzoekers een aantal aanbevelingen geformuleerd.Zo bevelen de onderzoekers aan om lerenden in staat te stellen persoonlijke leerdoelen te formuleren, of om cursusdoelen te personaliseren. Verder zou er ruimte moeten zijn voor reflectie, en zouden lerenden hun leren te monitoren.

De onderzoekers leggen terecht de verbinding tussen MOOCs en datgene wat we weten over leren van volwassen professionals. Ik vraag me echter af of de aanbevelingen zoden aan de dijk zetten. Ook al bed je de aanbevelingen in binnen je didactisch ontwerp of je leeromgeving, dan nog maakt de hoge mate van vrijblijvendheid die eigen is aan MOOCs het betrekkelijk gemakkelijk om te participatie te beperken tot consumptie. Dat heeft wellicht ook met leervoorkeuren of motivatie te maken.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.