Bij Agora gebruiken ze liever boeken dan internet

Bij vernieuwingsschool Agora in Roermond gebruikt men liever boeken dan internet. Is dat vreemd?

Tijdens het ‘vasteloavend’-seizoen verblijf ik relatief vaak in Zuid-Limburg. Bij die gelegenheid lees ik dan weleens De Limburger op papier. Vanochtend stond in dit dagblad (weer) een artikel over Agora in Roermond. Deze vernieuwingsschool gaat uit van persoonlijk onderwijs en geeft geen cijfers. Ik heb Agora in het verleden bezocht en ben onder de indruk van hun lef, betrokkenheid een aanpak.

De (eerste lichting) eindexamenleerlingen moeten wel aan de centrale normen voldoen en worden hiervoor nu klaar gestoomd. Over enkele maanden weten we het resultaat.

Eén van de zaken die mij in het artikel opvallen, is de opmerking dat Agora minder met internet doet en dat leerlingen boeken fijner zouden vinden. Dat kan met een aantal zaken te maken hebben:

  • Digitale lesmethodes sluiten onvoldoende aan bij de Agora-aanpak of zijn relatief duur omdat docenten ze selectief gebruiken. Dit komt in het artikel niet naar voren, maar is wellicht een reden.
  • De kwaliteit van digitale lesmethodes laat te wensen over. Deze methodes lijken nog te veel op geautomatiseerde boeken. Dit komt in het artikel ook niet naar voren, maar is wellicht eveneens een reden.
  • Het is effectiever om boeken vanaf papier te lezen, dan lange teksten vanaf een beeldscherm.
  • Internet is prachtig. Maar ‘internet’ kent geen ingebouwde didactiek. Het is ongestructrureerd, het bevat geen didactische aanwijzingen en mogelijkheden voor verwerking, je krijgt geen feedback en reflectie wordt niet bevorderd.

Het heeft mij eerlijk gezegd altijd verbaasd dat we ons bij het gebruik van internettechnologie binnen het onderwijs zo sterk richten op digitale content en de enorme hoeveelheid internetbronnen beschouwen als digitale content.

Volgens mij kun je internettechnologie vooral gebruiken voor het organiseren van processen zoals projectmatig werken (wat men bij Agora wel degelijk doet), voor het creëren van producten (zoals Infographics) of voor interactie. En inderdaad voor het opzoeken van informatie. Maar dat laatste is wat anders dan ‘leren’.

Ik vind het dus niet heel vreemd dat lerenden en docenten liever boeken gebruiken dan ‘internet’.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: