Blended learning als een reis

Volgens Matt Donovan hebben we behoefte aan een nieuwe definitie van blended learning. Hij gebruikt daarbij de metafoor van een reis.

Donovan stelt:

With the disruption of digital transformation, we need to evolve the definition of blended learning to reflect the increasing complexity and efficacy of modern learning journeys.

Hij benadrukt de samenhang van de verschillende componenten die de ‘blend’ vormen. De som is meer dan het geheel der delen. Je kunt bij blended learning niet zo maar een component uit het arrangement halen. Het is een ‘ervaring als geheel’. Verder is belangrijk dat de lerende zelf controle heeft over de ervaring, waardoor de relevantie van het leren wordt vergroot.

Dat leidt dan volgens Donovan tot meer betrokkenheid van lerenden, minder uitval, betere voltooiingspercentages en betere prestaties in de hele organisatie.

In zijn bijdrage illustreert hij dit aan de hand van de reis die een medewerker maakt om sterker te worden op het gebied van ‘emotionele intelligentie’. Deze medewerker onderneemt over een langere periode diverse leeractiviteiten rond dit onderwerp.

Donovan benadrukt:

By focusing on user experience, data analytics, new disciplines, new design components, and the concept of negative space in learning, blended learning can be a strategy to elevate learning programs.

Los van het onderwerp van de ‘reis’ -het concept ‘emotionele intelligentie’ is niet onomstreden- wil ik de volgende opmerkingen maken:

  • Binnen de o.a. door mij gebruikte definitie van blended learning is ook sprake van samenhang van de componenten. Ik vraag me dus af of een nieuwe definitie toegevoegde waarde heeft. Ik vraag me eerder af of we wel behoefte hebben aan een aparte term, als online leren standaard een aanzienlijk deel van de ‘blend’ uitmaakt.
  • Matt Donovan focust zich op leren van volwassenen die werkzaam zijn binnen arbeidsorganisaties. Deze doelgroep heeft normaliter meer controle over het eigen leren dan jongeren die onderwijs volgen waar een curriculum aan ten grondslag ligt. Deze jongeren moeten vaak nog leren om controle te nemen over hun eigen leren.
  • De ‘learning journey’ doet mij denken aan de blended learning wave die onder meer gebruikt kan worden bij het ontwerpen van blended learning.
  • Bij blended learning is vaak sprake van intentioneel leren en van formeel leren. Lerenden leren doelbewust. Er is sprake van een sociaal contract tussen de instelling en de lerende. Veel van de leeractiviteiten zijn georganiseerd door de opleiding. Er is ook sprake een beoordeling aan het eind.
  • In de geschetste learning journey lijkt het erop alsof het startpunt van het leren ’toevallig’ is gekozen. Veel van de leeractiviteiten zijn mogelijk niet georganiseerd. Ik kan niet uit het overzicht afleiden in hoeverre een L&D-afdeling het leren faciliteert. Wie bewaakt het samenhangend geheel aan activiteiten? Is er sprake van een ‘reisbureau’ of is dat de verantwoordelijkheid van de lerende zelf? Er vindt ook geen eindbeoordeling plaats. Dit is dus een specifieke invulling van ‘blended learning’.
  • Om de voortgang van de ontwikkeling te kunnen monitoren heb je inderdaad learning analytics nodig.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *