Blended learning gebruiken zonder video (maar met begrijpend lezen)

Bij blended learning wordt dikwijls online video ingezet voor instructies. Dat is echter niet noodzakelijk. Je kunt blended learning ook met behulp van teksten toepassen.

Een tijd geleden werd ik door Koos Winnips gewezen op deze beschrijving van een e-learningproject bij de Rijks Universiteit Groningen. Daar heeft men de applicatie Perusall gebruikt voor het toepassen van een meer activerende didactiek.

Perusall helpt elke student zich voor te bereiden op elke les. Studenten voeren opdrachten waarbij zij teksten voorafgaand aan een bijeenkomst annoteren. Dit maakt ook deel uit van de beoordeling. Op deze manier worden zij gestimuleerd om teksten te lezen en na te denken over de teksten voorafgaand aan het college. Het college zelf wordt dan gebruikt voor actief leren: discussies, taken en oefeningen.

In Perusall annoteren de studenten samen. Sommige studenten willen als eerste vragen stellen op basis van een tekst, anderen willen misschien als eerste vragen beantwoorden of meer reageren op medestudenten. De docent ziet de annotaties vooraf, en gebruikt deze tijdens het college. Het scoren en beoordelen gebeurt automatisch. Als docent kun je de scores bekijken en studenten die net een voldoende of onvoldoende scoren handmatig controleren. Perusall docenten ook om zich te focussen op de meest belangrijke problemen, commentaren en vragen van studenten. Perusall helpt studenten ook om de teksten beter te doorgronden en analyseren.

Deze video illustreert het proces en de redenen om deze applicatie te gebruiken.

In deze bijdrage wordt verder ingegaan op het gebruik van deze applicatie en constructive alignment, op de activiteiten die studenten in de cursus uitvoeren en op hoe deze applicatie in de workflow van de cursus past. Verder gaat de samensteller in op het geven van feedback. In dat onderdeel wordt ingegaan op de rol die de rapportagetool en de analysesectie van de applicatie spelen bij het geven van feedback. Tenslotte wordt stilgestaan bij toetsen en beoordelen.

Ik ben best enthousiast over deze manier van werken. Je bevordert dat lerenden actief aan de slag gaan met leerstof. Ook hoef je niet flink te investeren in het ontwikkelen van online video’s. Het mooie van deze toepassing is verder dat je ook weer eens kritisch, begrijpend, lezen inbed binnen je onderwijs. De PISA-scores van de afgelopen week illustreerden hoe noodzakelijk dat is. “Jongeren lezen niet meer” hoor ik te vaak, als motivatie om vooral beeldmateriaal en multimedia te gebruiken. Maar moeten we dáár niet juist wat aan doen?

Uiteraard is deze toepassing niet voor alle onderdelen van het curriculum geschikt.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *