Blended statistiekcursus even effectief dan traditionele cursus, maar wel efficiënter

Een recent onderzoek laat zien dat een blended, hybride, statistiek cursus praktisch net zo effectief is als een traditionele statistiekcursus. Studenten rondden deze echter hybride cursus echter sneller af. Verder zijn de kosten van blended learning op langere termijn vaak lager dan de kosten van face-to-face leren, zo maakt dit onderzoek duidelijk. Het onderzoeksrapport illustreert echter ook hoe complex een dergelijk vergelijkend onderzoek is.

De organisatie Ithaka S+R heeft een uitgebreid experimenteel onderzoek uitgevoerd naar leeruitkomsten van interactieve online cursus (online met één uur face-to-face ondersteuning) versus een volledig face-to-face cursus. Er is dus gebruik gemaakt van een praktisch volledig vergelijkbare controlegroep en experimentiële groep. In totaal hebben 605 respondenten op zes campussen aan het onderzoek deelgenomen (de groepen waren divers samengesteld wat betreft etniciteit en sociaal economische status). De docenten hebben de onderzoekers helaas niet at random kunnen indelen.

De onderzoekers hebben gekeken naar examenresultaten, scores op een post-test en naar wel of niet slagen. Verder hebben zij onderzocht hoeveel tijd de studenten hebben besteed aan de cursus. Tenslotte is via uitgebreide simulaties getracht uitspraken te doen over de ontwikkel- en uitvoeringskosten van hybride versus face-to-face cursussen.

In het rapport gaan de onderzoekers zeer uitgebreid in op de achtergronden en opzet van het onderzoek. De belangrijkste uitkomsten komen echter op het volgende neer:

  • Studenten van de blended cursus scoorden iets beter op de leeruitkomsten dan de deelnemende studenten aan de traditionele cursussen. De verschillen waren echter niet statistisch significant. Er waren ook geen statistisch significanten verschillen bij de subgroepen waarneembaar (zoals sociaal economische status). De onderzoekers durven zich daarom niet te wagen aan generalistische uitspraken over de effectiviteit van leren met behulp van ICT. Dit sowieso lastig omdat je de kwaliteit van de face-to-face cursus en blended cursus moeilijk vergelijkbaar zijn.
  • Studenten van de blended cursus besteedden ongeveer 25% minder aan de cursus dan de studenten van de traditionele cursus. Dat zou betekenen dat studenten efficiënter leren via blended learning, en daarmee ook goedkoper leren. De kwaliteit van de cursussen zou ook nu wel eens van invloed kunnen zijn.
  • Blended learning impliceert op korte termijn een grotere investering, maar kan op langere termijn leiden tot kostenbesparingen. Deze conclusie is wel gebaseerd op bepaalde omstandigheden en aannames (zoals implementatiekosten, het automatisch beoordelen, schaalgrootte en duurzaamheid van online cursusmateriaal). De aantrekkelijkheid van blended learning, in verband met een grote flexibiliteit, kan ook leiden tot een toename van de verkoop van cursussen. Op lange termijn kan een instituut ook besparen op huisvesting. Er is ook een vergelijking gemaakt met twee didactische modellen van traditioneel onderwijs. De enorme variatie aan keuzes maakt het ook nagenoeg onmogelijk om generaliseerbare uitspraken te doen. Blended learning kan dus geld besparen, maar niet per definitie.

Een groot voordeel van dit onderzoek is de uitvoerige documentatie, waardoor duidelijk wordt hoe zorgvuldig de onderzoekers te werk zijn gegaan. Vooral als het gaat om de kostenberekening valt op met hoeveel aspecten de onderzoekers hebben rekening gehouden.

Het onderzoek bevestigt dat de voordelen van technology enhanced learning vaak te maken hebben met andere aspecten, dan met betere leerresultaten. Het rapport maakt ook duidelijk dat ‘vergelijkend warenonderzoek’ tussen face-to-face, blended en volledig online leren ingewikkeld is.

Via Brainshark.com

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord