Blijf ontwikkelingen op het gebied van de Metaverse en Web3 in de gaten houden

Als het gaat om trends en ontwikkelingen lijkt alle aandacht momenteel uit te gaan naar toepassingen van generatieve AI, zoals ChatGPT en DALL-E. Volgens Bernard Marr moeten we echter ontwikkelingen op het gebied van de Metaverse en Web3 ook in de gaten houden. Onder meer hun relevantie voor leren, opleiden en onderwijs.

metaverseVerschillende factoren leiden er toe dat de Metaverse en Web3 momenteel minder aandacht krijgen dan een paar jaar geleden. Meta (voorheen Facebook) heeft meer moeite dan verwacht om virtual reality producten te verkopen (en reduceert het team dat werkt aan de Metaverse). Cryptocurrency en NFT verkeren in zwaar weer, en bedrijven zoals IBM schroeven volgens Marr hun investeringen in blockchain projecten terug. Dit betekent volgens hem echter niet dat deze concepten minder relevant of waardevol zijn. Als je kijkt naar Gartner’s hype cycle van nieuwe technologieën, zou je volgens mij kunnen zeggen dat de Metaverse en Web3 zich momenteel in de “trough of disillusionment” bevinden.

Metaverse verwijst volgens Marr naar virtuele, online, permanente omgevingen waar gebruikers kunnen communiceren, samenwerken, spelen, socialiseren, werken, winkelen en creëren in een meer immersieve, functierijke omgeving. Het idee om de echte en de virtuele wereld samen te voegen staat centraal in de Metaverse, waardoor gebruikers kunnen interacteren met echte producten en diensten. Web3 verwijst naar het hele ecosysteem van het “gedistribueerde internet”, dat werkt via blockchaintechnologie. Web3 omvat onder meer cryptocurrencies, gedistribueerde computerplatforms, blockchainspellen, non-fungable tokens en gedecentaliseerde autonome organisaties. Het omvat ook platforms voor virtuele werelden die zijn gebouwd op gedistribueerde technologie, waardoor overlap ontstaat met de Metaverse.

Marr vindt het op zich geen slechte zaak dat deze typen technologieën minder aandacht krijgen. Hypes trekken immers ook vaak mensen met slechte bedoelingen aan, zoals verschillende problemen rond cryptocurrency hebben aangetoond. Volgens Marr kan de Metaverse leiden tot meer immersieve educatieve ervaringen en onderwijs toegankelijker maken voor mensen in afgelegen gebieden (een belofte die al decennia lang aan e-learning in het algemeen gekoppeld wordt).

De tien maanden oude bijdrage ‘What Experts Are Saying About Learning in the Metaverse‘ vat de waarde van de Metaverse voor leren, opleiden en onderwijs overigens als volgt samen:

  • Nieuwe leeroplossingen voor hybride werkomgevingen. Naarmate de technologie krachtiger wordt en hybride werkmodellen ontstaan, hebben organisaties behoefte aan innovatieve methoden om werknemers te betrekken bij leren op afstand dat impact heeft. De Metaverse wordt gezien als een potentiële oplossing om werknemers in staat te stellen zich bij te scholen, om te scholen en samen te werken, ongeacht de locatie waar zij zich bevinden.
  • De effectiviteit van leren in de Metaverse wordt erkend. Hoewel de Metaverse voor sommigen misschien abstract lijkt, wordt de effectiviteit ervan nu algemeen aanvaard. Daarbij doelt men overigens op leren via virtual reality dat inderdaad effectief kan zijn, in bepaalde contexten. Werknemers in verschillende sectoren kunnen hun leren en het vasthouden van kennis verbeteren door middel van VR training.
  • Groeiend momentum op het gebied van immersief leren. ‘Immersief leren’ bevindt zich nog in een vroeg stadium. In de komende maanden en jaren zullen, naar verwachting, nieuwe gebruiksmogelijkheden ontstaan en toenemen naarmate bedrijven deze technologie steeds meer toepassen en werknemers meer vertrouwd raken met deze manier van leren.
  • Ontwikkeling van ‘soft skills’ als primaire use case. Immersief leren in de Metaverse kan leidinggevenden in staat stellen ‘soft skills’ te verbeteren en een positieve werkomgeving te bevorderen. Dit wordt belangrijker dan ooit gevonden.
  • Schaalbaarheid als belangrijk voordeel. Het aanbieden van effectieve en boeiende training aan werknemers op afstand is één voordeel van immersief leren. Bovendien kunnen bedrijven hun docenten bevrijden van ‘repetitieve trainingssessies’ (dezelfde training herhaaldelijk geven). Er zijn m.i. overigens grenzen aan de schaal die je als docent kunt hanteren.
  • Een win-win- situatie voor zowel werkgevers als werknemers. Immersief leren in de Metaverse biedt wederzijdse voordelen voor werkgevers en werknemers. Werkgevers kunnen hun opleidingsprogramma’s verbeteren en hun personeel bij- en omscholen, en werknemers kunnen genieten van meer boeiende en impactvolle opleidingservaringen, waardoor ze hun carrière kunnen uitbouwen.

Deze verwachtingen zijn m.i. wel erg hoog gespannen. Ook krijg ik een déjà vu. Over ‘gewoon’ online leren las je een jaar of twintig geleden vergelijkbare argumenten.

Volgens Marr heeft Web3 overigens eigen uitdagingen. De hoge milieukosten van de eerste generatie blockchains en de weerstand van overheden en technologiereuzen tegen het opgeven van de controle over gecentraliseerde platforms zijn volgens hem obstakels voor het succes ervan. Toch kan decentralisatie voordelen opleveren, zoals de mogelijkheid voor individuen om controle te krijgen over hun persoonlijke gegevens op gebieden als gezondheidszorg.

De Metaverse en web3 zijn nog steeds relevant en hebben potentie. Nu het hype-achtige karakter hopelijk afneemt, kunnen innovatoren volgens Marr hopelijk voortbouwen op de ervaringen tot nu toe en zal de werkelijke waarde van deze typen technologieën de komende jaren duidelijk worden. Marr hoopt wel dat we af zullen stappen van de begrippen ‘Metaverse’ en ‘Web3’.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *