Blockchain-technologie voor het valideren van een leven lang leren

Het is op deze blog een tijd stil geweest op het gebied van blockchain-technologie en leren. Verleden week kwam ik weer een nuttige bijdrage tegen. Daarin wordt vooral gekeken naar het valideren van formele en informele leerervaringen van individuele lerenden. Deze blogpost neemt mijn vragen/twijfels trouwens niet weg.

Inge de Waard (aka @Ignatia) wil de komende tijd een aantal blogposts wijden aan “Blockchain for Learning“. Haar eerste bijdrage is na de introductie als volgt opgebouwd.

a) Belangrijkste idee voor het gebruik van Blockchain (open of gesloten) voor leren
Inge spreekt van een “stapelbare manier” om leren te organiseren of te koppelen. Deze technologie kan een gevalideerde, gepersonaliseerde certificeringsprocedure mogelijk maken. Daarbij gaat het om formeel leren (zoals certificaten en diploma’s) en informeel leren (bv. badges, vaardigheden, ervaringen). De lerende stelt zo een portfolio samen waar de lerende zelf bewijsmaterialen aan toe kan voegen. Dat klinkt mooi. Maar wie is degene die bewijzen van informeel leren mag verstrekken? Staat dat niet haaks op informeel leren? Blockchain-technologie gebruik je immers om bewijsmaterialen van vertrouwenwekkende partijen in op te slaan.

b) Waarom is dit nuttig?
Je verzamelt al het bewijsmateriaal van je leren (formeel, informeel) op één plek. Volgens Inge kan het daarbij om tal van bewijsmateriaal gaan (o.a. ook interacties met experts). Handig voor “reskilling or upskilling their competencies and knowledge“, meent Inge. Er wordt een extra laag toegevoegd waardoor trainen en leren op een veilige en digitale manier kunnen worden gecertificeerd. Maar, vraag ik me af, wie ziet door de bomen nog het bos als je tal van bewijsmateriaal (ook van informeel leren) aan je keten kunt toevoegen? De casus van vluchtelingen die waar ter wereld de beschikking houden over hun certificaten, snap ik. Maar gaan leidinggevenden, werkgevers of HR-afdelingen zich daadwerkelijk in jouw zeer diverse bewijsmateriaal verdiepen?

c) Het gaat om technologie, dus is er sprake van verhitte debatten
Inge doelt met name op verschillende, beschikbare, technologische oplossingen.

d) Blockchain zeg je?
In dit onderdeel legt Inge kort uit hoe blockchain-technologie werkt. Zij benadrukt daarbij het belang van “smart contracts“. Tevens bespreekt zij hier summier kenmerken zoals privacy en het feit dat de lerende eigenaar is van data. Dat klink mooi. De eigenaar heeft echter niet het recht om vergeten te worden. Een ander kenmerk is het belang van standaardisering. Anders kun je niet volgen hoe lerenden zich een leven lang ontwikkelen.

e) Voorbeelden en producten (beschikbaar en in ontwikkeling)
Inge verwijst naar heel wat demo’s, video’s en beschrijvingen van toepassingen op het gebied van blockchain-technologie en leren. Handig. Je vindt hier ook enkele blockchain-bedrijven die zich oriënteren op de toepassing van deze technologie voor leren.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: