Bloemlezing op zondagochtend (aantal lezenswaardige bijdragen samengevat)

Vandaag wil ik weer een aantal bijdragen van mijn lange leeslijst kort bespreken. De bijdragen gaan over valkuilen bij effectieve leerstrategieën, onderwijsonderzoek, kunstmatige intelligentie en metacognitie.

De eerste bijdrage is van Tim Surma. Hij heeft onlangs in  het Vlaamse Klasse aangegeven wat effectieve leerstrategieën zijn. In deze blogpost stelt hij dat deze effectieve leerstrategieën ook risico’s en valkuilen kennen. Zo kan een veelvuldig gebruik van quizzen ten behoeve van het actief ophalen van informatie uit het geheugen ten koste van de motivatie gaan (“Niet weer Kahoot”). Ook heb je er niets aan als je onjuiste kennis uit je geheugen ophaalt. Over het spreiden van oefen- en studeermomenten in de tijd schrijft hij dat docenten hier actief aan moeten werken, omdat lerenden dat meestal niet spontaan doen.

Bijdrage twee is van Hartger Wassink. Hartger signaleert drie tegenstrijdigheden in onderwijsonderzoek. Hij geeft onder meer aan:

Waar onderzoek tekort schiet, in mijn ogen, is het bieden van een omvattend kader om houvast te geven in de ideologische discussie. Dat begint, en dan zijn we terug bij de eerste twee paradoxen, bij de erkenning dat er geen definitieve oplossingen zijn (vanwege de complexiteit van het systeem) en dat de morele dimensie altijd aan de orde is.

Hartger formuleert ook vier richtingen voor een alternatief.

Mary Jo Madda heeft een column geschreven over kunstmatige intelligentie in het onderwijs. Dankzij deze technologische ontwikkeling zijn computers in staat een aantal taken van docenten over te nemen. Denk aan het beoordelen van gemaakt werk. Er is echter één ding waar computers in vergelijking met mensen niet goed in zijn:

“building and foster[ing] meaningful relationships with students.”

Youki Terada gaat in How Metacognition Boosts Learning in op het belang van metacognitie voor leren. Verder beschrijft zij strategieën die gebruikt kunnen worden om metacognitie te bevorderen (tijdens de les, ter voorbereiding op toetsen,  op terug te blikken op de toets). Het gaat daarbij vooral om vragen die lerenden zichzelf moeten stellen.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , , ,
Top

%d bloggers liken dit: