Bring Your Own Technology vergroot toegankelijkheid van schaarse bronnen

Als je lerenden toestaat hun eigen technologie op school te gebruiken, dan kun je de schaarse middelen van school gebruiken voor die lerenden die geen eigen tools hebben. Daardoor kunnen per saldo meer lerenden gebruik maken van ICT op school. Deze redenering valt te lezen in de blog post BYO Tech: good plan for schools?

Een opvallende argumentatie aangezien één van de bezwaren tegen Bring Your Own Technology (BYOT) is dat je hiermee lerenden en hun ouders op extra kosten jaagt, en daarmee het onderwijs minder toegankelijk maakt. Door BYOT te gebruiken in aanvulling op de reeds aanwezige technologie, of slechts gedeeltelijk in plaats van, neem je dit bezwaar weg.

Het impliceert wel dat je als school niet echt kunt besparen op ICT(-beheer).

In dit verband stelt BYO Tech: good plan for schools? nog een ander issue aan de orde: de diversiteit aan apparaten en technologieën (met elk hun sterke en minder sterke kanten) maakt het voor de onderwijsgevende lastig om online leeractiviteiten te gebruiken waar alle lerenden aan deel kunnen nemen. Toch lijken een forse bandbreedte en stabiele infrastructuur de belangrijkste randvoorwaarden voor een zinvol gebruik van BYOT in het onderwijs.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *