Blog Archives

Casus van Design39Campus: integratie onderwijsconcept en leeromgeving

Design39Campus is een nieuwe, innovatieve, school voor zogenaamd K-12 onderwijs. Schoolleider Sonya Wrisley beschrijft het onderwijsontwerp van deze school. Daarbij vallen een duidelijke visie op, naast integrale aandacht voor leertechnologie en de fysieke leeromgeving.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Is de diversiteit aan applicaties een vloek of een zegen voor het onderwijs? #cviov

Eén van de zaken die mij tijdens conferenties als het CvI-congres altijd opvalt, is de enorme diversiteit aan applicaties die enthousiaste docenten gebruiken om hun onderwijs mee te versterken of te vernieuwen. Deze diversiteit heeft echter meerdere kanten.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Bring Your Own Device @ School #nioc

Vandaag heb ik tijdens het NIOC-congres een presentatie verzorgd over ‘Bring Your Own Device’. Ik spreek overigens liever over Bring Your Own Technology (BYOT). Het gaat namelijk niet alleen om apparaten.

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

Van Bring Your Own Device naar de flipped classroom #nioc

Christina Preston van Miranda.net vertelde tijdens het NIOC-congres over ervaringen met Britse scholen met Bring Your Own Device. Wat waren belangrijke geleerde lessen?

Lees meer ›

Tags: , , ,

Onderzoeksmatige aanpak bij de implementatie van BYOT

Scholen zouden wel eens baat kunnen hebben bij een onderzoeksmatige aanpak bij de invoering van 'bring your own technology' (BYOT).

Lees meer ›

Tags: , , ,

Bij Bring Your Own Device gaat het om eigenaarschap van ICT, niet om bezuinigingen

Bring Your Own Device of Bring Your Own Technology (laat gebruikers hun eigen ICT meenemen) wordt helaas vaak ingegeven door financiële motieven. Eén van de gevolgen daarvan is dat gevreesd wordt dat deze ontwikkeling de kloof tussen rijk en arm zal vergroten (op het niveau van de lerenden en scholen).

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Bring Your Own Technology vergroot toegankelijkheid van schaarse bronnen

Als je lerenden toestaat hun eigen technologie op school te gebruiken, dan kun je de schaarse middelen van school gebruiken voor die lerenden die geen eigen tools hebben. Daardoor kunnen per saldo meer lerenden gebruik maken van ICT op school. Deze redenering valt te lezen in de blog post BYO Tech: good plan for schools?

Lees meer ›

Tags: , ,

Wanneer gaan we het hebben over ‘Bring Your Own Device’? (#in)

Kennisnet is een serie blogposts gestart over de trend ‘Bring Your Own Device‘ (BYOD). Kort samengevat komt het er op neer dat lerenden steeds vaker eigen apparaten mee naar school nemen, en verwachten die zij die ook op school kunnen gebruiken. Denk aan smartphones, tablet PC’s of eigen laptops.

Lees meer ›

Tags: , ,

Bring your own technology in opkomst (#in)

'Bring your own technology' (BYOT) is onmiskenbaar een belangrijke ontwikkeling in het kader van 'democratisering van de technologie'. Medewerkers krijgen steeds vaker de gelegenheid om hun eigen hardware mee te nemen en te gebruiken op de werkvloer. Via ICT-oplossingen zoals die van Citrix kun je dan met je eigen apparaat bij de applicaties van de organisatie.

Lees meer ›

Tags: ,

Eigen technologie binnen een efficiënt beheerde omgeving (#in)

Ik ben een groot voorstander van Bring Your Own Technology (BYOT): gebruikers moeten in staat zijn die technologie te gebruiken, die zij zelf willen gebruiken. Meer keuzevrijheid betekent meer betrokkenheid en een grotere motivatie, wat positief van invloed is op de prestaties van mensen.

BYOT kan echter ook op gespannen voet staan met een efficiënt beheer.

Lees meer ›

Tags: , ,

Top

%d bloggers liken dit: