Camera aan leidt niet altijd tot betere leerresultaten

Over het algemeen hechten professionals op het gebied van leren, opleiden en onderwijs er veel belang aan dat lerenden tijdens synchrone, live, online sessies hun camera aan zetten. Toch blijkt dit niet altijd effectief te zijn, in termen van leerresultaten.

Onderzoek laat zien dat we visuele aanwijzingen nodig hebben om effectief met elkaar te communiceren. Je moet micro expressies en lichaamstaal zien en interpreteren om productief met elkaar te kunnen interacteren. Non-verbale signalen zijn belangrijk bij het overbrengen van emoties en het aangaan van relaties. Zij reguleren het tempo en het verloop van de communicatie tussen partners. Dat blijkt tenminste uit onderzoek naar face-to-face samenwerken.

Bij synchroon, live, online leren blijkt dat toch anders te liggen. Donald Clark en Pedro de Bruyckere besteden deze week aandacht aan een recent onderzoek waaruit blijkt dat visuele aanwijzingen geen effect hebben als mensen online samenwerken.Teams bleken beter in staat als groep problemen op te lossen als zij alleen communiceerden met het geluid aan, en de videocamera uitgeschakeld lieten. De samenwerking verliep meer soepel en leidde tot betere resultaten.

Daarbij was het wel van belang dat bepaalde interactieregels werden nageleefd zoals het geven van voorrang aan anderen, het woord vragen of vasthouden als je aan de beurt bent in het gesprek. Visuele aanwijzingen tijdens live online sessies dragen ertoe bij dat sommige gesprekspartners het gesprek domineren. Het gebruik van uitsluitend auditieve aanwijzingen zorgde voor een meer gelijkwaardige uitwisseling van bijdragen. Mits die interactieregels dus werden nageleefd.

Dit is een interessante bevinding. Je moet daarbij echter wel de context voor ogen houden. Als het gaat om online samenwerken kan de camera aan “collectieve intelligentie” in de weg staan, zoals de onderzoekers constateren.

Dat hoeft echter niet het geval te zijn tijdens een interactieve virtual class-sessie waarin de nadruk niet ligt op het samen oplossen van problemen maar bijvoorbeeld op het bespreken van gemaakte opdrachten. In die leersituaties speelt het bevorderen van een gevoel van verbondenheid mogelijk een meer belangrijke rol, bijvoorbeeld om te voorkomen dat lerenden voortijdig afhaken. De ‘camera aan’ is daarvoor vaak functioneel.

Tomprou M, Kim YJ, Chikersal P, Woolley AW, Dabbish LA (2021) Speaking out of turn: How video conferencing reduces vocal synchrony and collective intelligence. PLoS ONE 16(3): e0247655. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0247655

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *