Chatcoachen kan effectief zijn, laat onderzoek zien (seminar 26 maart)

Chatcoachen is een vorm van e-coaching, waarbij coaching door middel van instant messaging en e-mail plaatsvindt. Vaak wordt gedacht dat fysieke aanwezigheid noodzakelijk is voor kwalitatief goede coaching. Hoe krijg je anders een vertrouwensrelatie tussen coach en ‘coachee’? Hoe houd je anders rekening met non-verbale signalen?

Dat deze vorm van e-coaching ook effectief kan zijn, laat een onderzoek van Myra Ponte zien. Myra studeert Arbeids&Organisatie Psychologie aan de Universiteit van Tilburg, en heeft op verzoek van Jeanette Krijnen van KrijnenCoaching&Concern een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van chatcoaching. Daarbij heeft zij effecten van een chatcoachsessie vergeleken met een face-to-face coachsessie. De effectiviteit van coaching is gemeten aan de hand van een verandering in de scores op de drie psychologische basisbehoeften van de Self-Determination Theory van Deci en Ryan:

 • autonomie
 • competentie
 • sociale verbondenheid

Daarbij heeft Myra Ponte ook rekening gehouden met factoren zoals persoonlijkheidskenmerken en het type coachvraag.

Na één sessie waren er geen verbeteringen opgetreden bij de controlegroep, terwijl de ‘chatcoach-coachees’ hoger scoorden op de basisbehoefte ‘competentie’.

Symposium e-coaching 26 maart

Op 26 maart aanstaande worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd tijdens een symposium e-coaching van de Universiteit van Tilburg (van 13-16.15 uur). Deelname kost 25 euro. Voor dat bedrag krijg je ook het onderzoeksrapport.

Myra Ponte heeft samen met haar begeleider Alexander Waringa en Jeanette Krijnen een paper geschreven, waarin het onderzoek prima wordt samengevat: Download Samenvatting chatcoaching

Natuurlijk: het gaat om een verkennend onderzoek. Er zal meer en uitgebreid onderzoek moeten worden verricht om hardere conclusies te trekken. Maar gezien de uitkomst van de verkenning, smaakt dit onderzoek zeker naar meer. Bovendien zijn de uitkomsten niet alleen van belang voor de coachingspraktijk. Volgens mij kan ook het reguliere onderwijs hier baat bij hebben. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan stagebegeleiding, maar ook aan begeleiding van kinderen met PDD-NOS.

Bewijs dat e-coaching effectief is (mogelijk effectiever dan face-to-face coaching), is erg belangrijk voor de acceptatie ervan. Nogmaals: meer onderzoek -bij diverse doelgroepen- is nodig.

Ik heb een aantal keren via Skype meegedacht met Myra en Jeannette, toen zij met dit onderzoek bezig waren. Ik zal de 26ste maart ook zitting nemen in een panel. Wellicht tot dan?

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

2 reacties

 1. Wilfred,
  Ik werk 2-3 jaar nu (in combinatie) met de verschillende actuele communicatiemiddelen bij de (loopbaan-)begeleiding van jongeren.
  Chatcoaching is een effectieve methode om op moment dat een vraag leeft of een mening moet worden gedeeld deze terstond ook te kunnen plaatsen.
  Twitter is een ideaal middel omdat 24/7 beroepsbeelden, passies, reflectiemomenten plaatsvinden; En door deze als tweets te plaatsen heb je ze vastgelegd en kan ik als begeleider ook meegaan in de (ontwikkeling van de) belevingswereld!
  Ik zou hiermee meer willen experimenteren; Als zelfstandige (Loopbaanregie) of vanuit mijn inzet als loopbaanbegeleider bij ROC Midden NL. Heb jij ideeen hiervoor ?!

 2. @Michiel van den Anker: interessante veronderstellingen. Vanuit je ROC kun je ook eens naar Kennisnet-projecten kijken. Of aansluiting zoeken met bureaus voor e-coaching.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.