Chinese Open Universiteit vergroot dankzij AI de toegankelijkheid van het onderwijs

De Open Universiteit van China (OUC) is onlangs door de UNESCO onderscheiden voor het initiatief waarmee lerenden op het platteland mede dankzij AI en mobiele technologie meer mogelijkheden hebben om onderwijs te volgen.

Zowel Stephen Downes als Donald Clark besteden aandacht aan het ‘One College Student Per Village’ initiatief waarin de toegankelijkheid voor iedereen centraal staat en armen in Chinese plattelandsgebieden toegang krijgen tot onderwijs.

De OUC heeft meer dan 500 online en slimme fysieke klaslokalen opgezet in armere gebieden in 31 provincies, gemeenten en autonome regio’s. Daarbij werd nadrukkelijk rekening gehouden met lokale wensen, op basis waarvan praktische, beroepsgerichte cursussen aan zijn geboden. De online cursussen konden ook worden gebruikt via mobiele apparaten voor boeren en mensen met beroepen en plaatsen op het platteland. In het nieuwsbericht lees je:

To date, 29 programmes have been implemented using AI, covering over 1,500 OUC study centers nationwide. A total of 825,827 learners have been enrolled, 529,321 of whom have graduated.

Een belangrijk kenmerk van de technologie is het adaptieve karakter. Op basis van persoonlijke en geaggregeerde gegevens wordt het leren meer gepersonaliseerd. Lerenden volgen verschillende paden door de cursussen, op basis van resultaten van oefeningen en opdrachten, en feedback.

Daarnaast wordt AI gebruikt om tekst te herkennen, en wordt gebruik gemaakt van  semantische analyse van antwoorden. Daardoor kun je open vragen gebruiken waarvan de antwoorden door de software worden geanalyseerd en de lerende  automatisch feedforward ontvangt. De lerende krijgt dus geen feedforward van een docent, maar van het systeem. Dit maakt deze toepassing zeer schaalbaar.

Volgens Donald Clark is semantische analyse van antwoorden op open vragen didactisch krachtiger dan het gebruik van meerkeuzevragen. Deze open vragen zijn meer realistisch, vergen een grotere cognitieve inspanning en hebben meer diagnostische waarde. Zonder deze technologie kun je open vragen in combinatie met feedforward niet op grote schaal inzetten.

Verder heeft de OUC binnen dit initiatief gebruik gemaakt van AI voor het in kaart brengen van kennis, automatische contentgeneratie en slimme chatbots voor 24/7 online ondersteuning van lerenden.

Donald Clark meent dat automatisering van de beoordeling en het markeren van essays het mogelijk maakt om kwalitatief goed online onderwijs toegankelijk te maken op een flexibele manier, en tegen acceptabele kosten. Docenten van vlees en bloed kunnen zich dan focussen op deficiënties in kennis en vaardigheden, in plaats van op het geven van cijfers.

Volgens Clark denken we binnen het Westerse hoger onderwijs vooral na over het gebruik van AI, en maken we ons vooral zorgen over ethische aspecten. Clark stelt verder:

Meanwhile, we continue with a view that Higher Education needs to remain scarce and expensive, very expensive.

Ik vind dat we absoluut oog moeten hebben voor ethiek: het Chinese onderwijs is ook berucht voor het gebruik van gezichtsherkenning van lerenden. Maar we moeten ook de kansen van AI meer benutten. Ik herken bijvoorbeeld de grote terughoudendheid om software bijvoorbeeld zelfstandig interventies te laten nemen. Als de consequenties gering zijn, zou dit mogelijk moeten zijn.

Door te benadrukken dat het hoger onderwijs te veel kost, creëer je overigens bepaald geen draagvlak voor dit soort initiatieven. Wijs liever op de toegevoegde waarde voor docenten (ontlasten), studenten (snel goede feedforward ontvangen) en het onderwijsleerproces (kwaliteitsverbetering, flexibilisering).

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.