Connectivism voor dummies

George Siemens heeft onlangs een presentatie gegeven over connectivism voor Women of Web 2.0. Ten behoeve hiervan heeft Sharon Peters een leesbare samenvatting geschreven van de opvattingen van Siemens over connectivism.


Knowing and learning are today defined by connections. Connectivism is the assertion that learning is primarily a network forming process.

Technology is providing new affordances for individuals to become involved in publishing, knowledge exchange, and access to experts.

Peters gaat ook in op de impact van connectivism voor het onderwijs. Zij stelt onder meer dat ‘connecties’ belangrijker zijn dan content.

Een goede samenvatting, vooral voor lezers voor wie de schrijfsels van Siemens te abstract zijn. Helaas presenteert ook Peters het connectivism als een nieuw paradigma. Dat is te pretentieus. Maar de ideeën er achter zijn wel de moeite waard.

Via Stephen Downes

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *