De 10 belangrijkste onderwijsonderzoeken van 2023 (volgens Edutopia)

Youki Terada en Stephen Merrill vatten voor Edutopia de volgens hen tien belangrijkst onderzoeken over onderwijs samen. De diversiteit aan thema’s is groot. Van het gebruik van integratie van AI, het belang van sociaal-emotioneel leren tot een andere benadering van leesonderwijs. Waar komen de belangrijkste bevindingen in de kern op neer?

  1. Educational researchAI kan docenten een flinke tijdsbesparing opleveren. Onderzoek laat zien dat AI docenten kan helpen bij het uitvoeren van diverse taken. Zo kan AI lesplannen helpen opstellen en testvragen genereren. AI vereist echter nog veel fine-tuning en zonder menselijke tussenkomst is AI niet goed om op bepaalde vakgebieden, zoals wiskunde, bepaalde taken uit te voeren. De auteurs concluderen dat AI mensen meer nodig heeft, dan mensen AI,  om nuttig te zijn.
  2. Beter testen. Testen en quizzen verbeteren langetermijnbehoud van informatie. Onderzoek laat variabelen zien waar je rekening mee moet houden om tests effectiever te maken voor leren. Varieer bijvoorbeeld in testformats en gebruik competitieve antwoordalternatieven. Pretesten en groepstoetsen kunnen ook effectief zijn.
  3. Invloed van ’tone of voice’. De manier van spreken van een docent beïnvloedt de klasomgeving. Een warme, ondersteunende toon bevordert betrokkenheid en leren, terwijl een autoritaire toon negatieve effecten kan hebben.
  4. Hersenen die samen ‘vonken’, werken samen. Onderzoek laat zien aan dat sterke ‘breinsynchronisatie’ tussen lerenden en docenten correleert met betere academische prestaties. De hersenpatronen van lerenden die goed presteerden op een latere test kwamen sterk overeen met andere lerenden die goed presteerden en ook met de docent en experts. Volgens de auteurs benadrukken deze bevindingen het belang van directe instructie en peer-to-peer leren.
  5. Wiskunde plaatjesboeken zijn effectief. Plaatjesboeken met wiskundige thema’s vergroten de betrokkenheid en het begrip van wiskundige concepten bij lerenden, vooral in de vroege kindertijd.
  6. Verbetering van schrijfvaardigheden. Minder feedback van docenten en meer zelftesten door lerenden met behulp van rubrics en voorbeeldteksten verbeteren de schrijfvaardigheden.
  7. Nieuwe inzichten ten aanzien van de mentale gezondheid van jongeren. Onderzoek suggereert dat de afnemende participatie aan spel en buitenactiviteiten, zonder ouderlijk toezicht, bijdraagt aan de toename van geestelijke gezondheidsproblemen bij jongeren.
  8. Directe instructie èn onderzoekend leren. Beide onderwijsmethoden zijn complementair en worden vaak gecombineerd in de praktijk. Aanhangers van beide methoden schetsen een verkeerd beeld van wat docenten eigenlijk doen in de klas.
  9. Waarde van sociaal-emotioneel leren. SEL-programma’s leiden tot betere leerprestaties en positieve sociaal-emotionele vaardigheden. De steun voor deze programma’s neemt toe als je deze programma’s koppelt aan leerresultaten.
  10. Leesonderwijs: kennis èn vaardigheden. Recente studies benadrukken het belang van achtergrondkennis in leesonderwijs, waardoor de focus verschuift van enkel vaardigheden naar een meer kennisgerichte benadering. Toch blijf je volgens onderzoekers beiden nodig hebben.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *