De Archilles-hiel van cloud computing (#in)

Cloud computing is onmiskenbaar één van de belangrijkste ICT-trends van dit moment. Eén van de aandachtspunten hierbij is 'veiligheid' en privacy. Reden voor de Educause om een speciale editie uit de "7 Things You Should Know About"-serie aan dit thema te wijden:

Information security depends on the three principles of confidentiality (who has access), integrity (correctness of information), and availability (ability to access information and services at appropriate times).

Cloud security, schrijft de Educause, richt zich ook op deze drie principes. Hoe gaat de provider om met data-encryptie, wat zijn de veiligheidsprocedures, hoe gaat men om met back ups en het herstellen van verloren gegevens? Deze uitgave beschrijft deze aspecten van cloud security. Men stelt dat providers vaak onvoldoende transparant zijn over hun processen. 

Cloud computing heeft veel potentie, ook voor het onderwijs. Deze uitgave van de Educause illustreert de complexiteit van deze ontwikkeling. Veiligheid wordt de Archilles-hiel van cloud computing genoemd.

Voor het Amerikaanse hoger onderwijs is overigens een toolkit ontwikkeld die onderwijsinstellingen kan helpen beleid op dit terrein te ontwikkelen (Data Protection Contractual Language).

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *