De invloed van leertechnologie in 2023

eSchool News laat een groot aantal vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties hun licht schijnen op de verwachte invloed van leertechnologie op het onderwijs van komend jaar. Het resultaat is de bijdrage 37 predictions about edtech’s impact in 2023. Wat valt mij hierbij op?

VoorspellingenDe gesprekspartners doen onder andere voorspellingen ten aanzien van

 • het doen van investeringen in oplossingen voor schone lucht op scholen,
 • het wegwerken van opgelopen leerachterstanden,
 • innovatieve manieren om personeelstekorten aan te pakken,
 • alternatieve manieren om aan gekwalificeerd personeel te komen,
 • het voorbereiden van lerenden op een loopbaan op het gebied van groene energie,
 • microschool mogelijkheden,
 • het verbeteren van het mentale welbevinden van lerenden,
 • de toegenomen kracht en doeltreffendheid van verschillende leertechnologieën die steeds beter met elkaar samenwerken,
 • de opkomst van onderwijsmateriaal en leertechnologieën die het groeiende aantal meertalige lerenden van vandaag authentiek vertegenwoordigen en ondersteunen,
 • de noodzaak om te investeren in basisvaardigheden zoals lezen en wiskunde,
 • de noodzaak om te investeren in ’21st Century Skills’,
 • de invloed van innovatieve technologie, zoals AI voor coaching, op professionalisering van docenten en begeleiders,
 • de noodzaak om te investeren in nieuwe systemen die studie succes helpen bevorderen door lerenden door verschillende stadia heen helpen dankzij realtime informatie en feedback (cyber security is hierbij een belangrijk aandachtspunt).

Wat valt mij op?

 1. De voorspellingen gaan diverse kanten op. Dat komt, zoals Stephen Downes terecht opmerkt, omdat de vertegenwoordigers vanuit hun eigen organisatie en belang naar ontwikkelingen kijken. Dit beperkt de waarde van een dergelijke bijdrage.
 2. Een flink aantal voorspellingen heeft te maken met de gevolgen van de Corona-pandemie (zoals het mentale welbevinden van lerenden).
 3. Verschillende voorspellingen zijn ook op onze situatie van toepassing.
 4. Diverse voorspellingen hebben niet of zijdelings te maken met leertechnologie.
 5. De voorspellingen leggen de nadruk op de pedagogische en kwalificerende opdracht van het onderwijs.
 6. Bij elkaar opgeteld doen de voorspellingen een zeer groot beroep op het onderwijs, terwijl datzelfde onderwijs te maken heeft met een tekort aan personeel.
 7. De voorspellingen lijken vaak gebaseerd op opinies, en niet altijd op doorwrochte analyses.
 8. Er is meestal sprake van langer lopende ontwikkelingen, en niet van plotselinge veranderingen. Voorbeelden zijn gepersonaliseerd leren, de invloed van datawetenschap en AI.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *