De invoering van e-learning bij Thebe (#in #elzrg11)

In de laatste workshop, die ik van e-learning in de zorg heb bijgewoond, stond een praktijkcasus rond de implementatie centraal. Thebe is een fusieorganisatie, die e-learning tegelijkertijd met de fusie heeft ingevoerd. Thebe heeft e-learning vooral ingevoerd voor kwaliteitsverbetering en standaardisering, en om meer efficiënter te trainen. Zij wilden e-learning volgens een eigen ontwerp mogelijk maken. Verder was kostenbesparing een belangrijk argument. Er is ook besloten dat online leren in eigen tijd plaats zou vinden, en face to face leren onder werktijd. De technische infrastructuur maakte werken met Pulseweb (hun LMS) ook onmogelijk. 

In de pilotfase zijn auteurs/beheerders opgeleid, en zijn zelf modules ontwikkeld. Men kijkt echter ook naar het inkopen van elders ontwikkeld materiaal. 

In de praktijk worden beheerders veel benaderd door mensen die wachtwoorden kwijt zijn etc. Opvallend: medewerkers bleken er geen problemen mee te hebben dat zij in eigen tijd online moeten leren. Medewerkers blijken ook ICT-vaardig te zijn om de testmodules te gebruiken. Zij bleken ook tevreden te zijn met de modules. Problemen ontstonden vooral toen verschillende systemen met elkaar moesten interfereren. 

 Thebe gaat nu ook samenwerken met het ROC in de regio op het gebied van medicatiebeveiliging. Zij hebben ook een module op het gebied van Domotica ontwikkeld.

 In de presentatie wordt het belang van werkende technologie onderstreept, net als een goede helpfunctie. Tenslotte hebben de vertegenwoordigers hun toekomstbeeld geschetst. Daar hoort o.a. het intercollegiaal toetsen via tablets bij, het meer gebruik maken van video, plus het gebruik van sociale media voor meer informele vormen van leren.

 Er worden nu medewerkers getraind, die jarenlang niet getraind zijn. Over de effecten op performance is nog niets te zeggen.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *