De noodzaak van veranderen en stilstaan #oeb12

Onderwijsveranderingen zijn net als een lawine. In eerste instantie vinden gebeurtenissen plaats, terwijl je daar nog geen notie van hebt. Aldus één van de observaties tijdens de opening van de Online Educa Berlijn. Diverse ontwikkelingen maken veranderingen noodzakelijk en onvermijdelijk. Tegelijkertijd moeten we durven af en toe stil te staan.

Onder het motto ” Reaching Beyond Tomorrow” is vandaag de Online Educa Berlijn van start gegaan. Meer dan 2000 deelnemers uit 96 landen -afkomstig uit bedrijfsleven, overheid en onderwijs- nemen deel aan deze 18de internationale conferentie over 'technology supported learning & training'. Volgens dagvoorzitter Shafika Isaacs is dit congres geen puber meer, maar een jong volwassene.

De plenaire sessie bestond traditiegetrouw uit een aantal keynotes.

Dr Mark David Milliron, rector van de Western Governors University sprak op een amusante manier over 'Emerging Insights on Learning and the Road Ahead'. Aan de hand van een leuke oefening illustreerde hij dat veel leerprofessionals het als erg vreemd ervaren om ICT voor leren te gebruiken. Zij hebben dat zelf nooit gedaan. We zullen echter gebruik moeten maken van alle mogelijkheden, dus ook technologische, om leren zo goed mogelijk te faciliteren. Hij had een aantal boodschappen:

 • Swirl en blend zijn fundamenteel voor eigentijds leren mogelijk te maken. Open educational resources maken dat bijvoorbeeld mogelijk. Zoek naar de juiste mix. Want je kunt dankzij online leren, face-to-face leren waardevoller maken.
 • Mobiele technologie speelt daar een belangrijke rol bij. Aan de hand van een andere opdracht (wissel je mobiele apparaat uit met je buurman/vrouw) liet hij zien hoe connected wij vandaag de dag zijn. Daarom maakt zijn universiteit gebruik van bring your own device.
 • Maak meer gebruik van 'speelse' elementen bij leren (gamification): onmiddellijke feedback, beloningen zoals hogere levels, enzovoorts. Gaming is niet voor niets populair. De gemiddelde gamer is 30 jaar. Gaming haalt je ook uit je comfort zone. Dat is belangrijk voor leren. Hij verwees daarbij naar een artikel over gaming en leren.
 • Leren vindt plaats in sociale en leernetwerken. Er is sprake van een ecosysteem van providers van onderwijs, voor een groot deel betreft dat open educational resources.
 • Big data, en het analyseren daarvan, vormen de heilige graal voor onderwijsinstellingen. Daarmee kun je veel beter inspelen op leervragen en leervoorkeuren. Docenten en lerenden moeten de beschikking krijgen over deze analyses. Daarmee kun je ook veel sneller feedback geven over het leren.

Lerenden zijn volgens Milliron de gamechangers van het onderwijs. Zij kunnen onderwijsinstellingen prikkelen om te veranderen en 'next-generation learning' oftewel 'moedig lere' mogelijk te maken. Hij waarschuwde ervoor te veel te luisteren naar de technologie-gelovigen, en naar de 'holbewoners', en opzoek te gaan naar de optimale mix.

 

Sir Michael Barber, Chief Education Strategist van platina sponsor Pearson, ging in op 'An Avalanche is Coming: The Revolution in Higher Education'. Zelfs een grafsteenmaker heeft volgens hem te maken met technologie en globalisering. Veranderingen zijn volgens hem vaak pas laat zichtbaar. Ze vinden eerst lange tijd onder de oppervlakte plaats. Net als bij een lawine. Op een boeiende manier liet hij ontwikkelingen de revue passeren die van invloed zijn op het onderwijs, en het onderwijs steeds meer onder druk zetten om te veranderen:

 • Alomtegenwoordige technologie.
 • Economische teruggang terwijl de kosten voor hoger onderwijs toenemen.
 • Studenten bouwen meer schulden op.
 • De waarde van diploma's neemt af (in het Verenigd Koninkrijk zijn afgestudeerden vaker werkloos dan voortijdig schoolverlaters).
 • Content is alomtegenwoordig, massaal aanwezig en vaak vrij verkrijgbaar. Curricula worden vervangen door open courseware en massive open online courses.
 • Mensen onderhouden contacten via sociale netwerken. Je hoeft niet meer naar een universiteit voor een 'experience'.
 • Doceren en begeleiden kan inmiddels ook via online initiatieven.
 • Aparte, online, beoordelaars en certificeerders zijn in opkomst. Een bedrijf als Tata gaat bijvoorbeeld zelf nieuwe medewerkers beoordelen.

De pijlers van de traditionele universiteit worden daarmee onderuit gehaald.

De Britse regiseur en documentairemaker Michael Grigsby benadrukte in zijn met verhalen en film doorspekte toespraak 'Inspiration Through Film' de kracht van video en film voor leren. Je kunt pas luisteren door te zien. Film en video vormen belangrijke ingrediënten om met elkaar de dialoog aan te gaan. Kijken en luisteren leiden tot engagement.

Op 15 jarige leeftijd heeft hij met steun van een visionaire schooldirecteur een film gemaakt over het leven op school. Deze directeur geloofde in Grisby, en daardoor geloofde hij in zichzelf. Als je iets wilt doen, moet je het doen. Je moet niet alleen dromen, ook doen.

Het gaat om “Liberating the Imagination”. Autonomie, reflecteren, denken, kritische vragen stellen, aanvoelen, vertrouwen en ruimte creëren zijn daarvoor belangrijk. Het risico van technologie is dat we ons opsluiten in onze eigen wereld. We moeten oppassen dat we niet te veel blijven hangen in soundbites, maar dat we ook durven verdiepen. “To go behind the headlines”. Instant responses dankzij technologie kunnen dit belemmeren. Dankzij technologie kun je ook onzorgvuldig worden. Hij pleitte er ook voor dat we er voor moeten zorgen dat lerenden zichzelf durven te zijn, dat we lerenden een stem en verantwoordelijkheid geven. Dat leidt vaak tot onverwachte resultaten. Dan komen talenten en creativiteit tot ontwikkeling.

Drie uiteenlopende keynotes die samen een mooie aftrap vormden van een hopelijk interessant congres. Organisaties en leerprofessionals moeten ervoor waken zich niet te laten overvallen door een lawine, maar inspelen op veranderingen. Deze noodzakelijke veranderingen hebben ook baat bij het regelmatig stilstaan en verdiepen.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.