De potentie van ‘mixed reality’ voor onderwijs en opleiden

Microsoft noemt het ‘mixed reality’ en HP spreekt van ‘blended reality’. Beiden hebben het over een zeer interessante technologie die actief en betekenisvol leren mogelijk kan helpen maken.

Sprout
Foto: http://www8.hp.com/us/en/campaigns/sprout-pro/overview.html

Amerikanen denken vermoedelijk dat artikelen over ICT niet worden gelezen als je geen begrippen als ‘revolutionize’ gebruikt. Maar afgezien van de titel is het grootste deel van de bijdrage A new technology is fundamentally changing learning–here’s how van Christoph Schell informatief. Aan het einde maakt hij wel een flinke uitglijder.

Schell licht in deze bijdrage toe wat blended of mixed reality is.

Deze technologie combineert de fysieke en digitale omgeving met augmented reality. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende zintuigen zoals geluid, geur, zicht en tast. Dankzij deze technologie vervagen de grenzen tussen de echte en de virtuele wereld. Dankzij onder meer 2D en 3D-scanners zijn lerenden dan in staat van voorwerpen 3D afbeeldingen te maken die zij vervolgens kunnen roteren en manipuleren.

Het artikel geeft het voorbeeld van een kikker die normaliter tijdens de biologieles ontleed wordt of die op een plat beeldscherm kan worden bestudeerd. Dankzij mixed reality zijn lerenden in staat afbeeldingen van individuele organen te scannen en deze te assembleren tot één geheel. Docenten kunnen deze objecten ook verrijken met materialen zoals video’s en opdrachten. Ook kunnen annotaties worden gemaakt bij de objecten. Onderstaande video gaat over de toepassing Sprout van HP die gebruikt kan worden voor het samen creëren van objecten via mixed reality:

Christoph Schell wijst hierbij terecht op het meer levensecht en daarmee meer betekenisvol worden van de leersituatie. Ook verwijst hij naar een experiment van de Universiteit van Iowa waaruit blijkt dat lerenden het geleerde beter onthouden als zij gebruik maken van verschillende zintuigen als zicht en gevoel.

Volgens Schell hebben multimedia tot nu toe niet geleid tot een transformatie van het onderwijs. Volgens hem gaat dit echter dankzij deze nieuwe technologie veranderen. Lerenden worden meer actief en gaan meer interacteren met content. Het onderwijs wordt dan meer zelfsturend, gepersonaliseerd en onderzoekend. Ook doet het onderzoek een groter beroep op creativiteit, op het voorstellingsvermogen en op andere manieren van denken.

De auteur gaat in de rest van zijn artikel in op de veranderende rol van de docent, waarbij hij met name verwijst naar Edgar Dale’s “Cone of Experience”. Dit deel doet afbreuk aan de illustratie van mixed reality aangezien deze piramide een bekende onderwijsmythe is.

Wat geen onzin is, is dat actief leren effectiever is dan passief leren en dat deze nieuwe technologieën actief en betekenisvol leren kunnen faciliteren, ook omdat ze een beroep doen op meerdere zintuigen.

Het is wel de vraag hoe toegankelijk deze technologieën al zijn voor docenten en lerenden (met name wat betreft prijs). HP’s Sprout is bijvoorbeeld nog niet verkrijgbaar. Microsoft’s Hololens is in sommige landen te koop, maar kost wel zo’n 3000 dollar. Ook staat deze technologie nog in de kinderschoenen.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *