De teammanager als spil in de organisatie (#in#cvimc #cvi2011)

Op 6 en 7 april aanstaande vindt in Domburg de tweejaarlijkse Managementconferentie van het Consortium voor Innovatie plaats.

Gilde Opleidingen organiseert een aantal sessies rond het thema "De teammanager als spil in de organisatie".

Teammanagers spelen een cruciale rol bij MBO-instellingen als schakel tussen directie en werkvloer. Deze rol als 'verbindingsofficier' tussen top en basis brengt nogal wat uitdagingen mee. Deze vraagstukken staan centraal in de workshops van Gilde Opleidingen.

Gilde Opleidingen is een middelgroot ROC, bestuurd door een tweekoppig College van Bestuur. Dit ROC telt vijf sectoren, elk geleid door een directeur. Gilde Opleidingen heeft 17 uitvoeringslocaties, waar 32 teammanagers 69 zelfverantwoordelijke onderwijsteams aansturen. Gilde Opleidingen werkt met centrale kaders op het gebied van onderwijs, en heeft enkele centrale diensten die verantwoordelijk zijn voor zaken als gebouwen, ICT, deelnemersadministratie, financiën en personeelszaken. Verder ontwikkelen sectoren ook eigen sectorbeleid. Onderzoek toont bovendien aan dat autonomie belangrijk is voor de motivatie van professionals.

Teammanagers hebben dus te maken met centraal geformuleerd beleid, dat zij moeten laten ‘landen’ op de werkvloer. Tegelijkertijd spelen de teammanagers een belangrijke rol in het vertalen van signalen van de werkvloer naar het centrale niveau. Hoe vullen teammanagers hun rol in? Hoe verloopt de wisselwerking tussen het centrale niveau, en het decentrale niveau? Deze en andere vragen vormen de basis van de vijf sessies die Gilde Opleidingen in Branding 10 verzorgt. Uiteraard zijn het teammanagers zelf die de sessies begeleiden. Veelal samen met vertegenwoordigers van het centrale niveau.

Plaatje voor Wilfred optie 2

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord