De tien belangrijkste technologieën voor het (hoger) onderwijs om in de gaten te houden

Eind maart 2019 heeft de firma Gartner beschreven welke tien strategische technologieën een grote impact zullen hebben op het hoger onderwijs, en wellicht ook op andere onderwijssoorten. Je zou deze daarom dit jaar goed in de gaten moeten houden.

Onder strategisch verstaat Gartner dan:

enhance their competitive advantage and support emerging business models.

Rhea Kelly vat deze in opkomst zijnde technologieën met potentieel grote impact voor Campus Technology samen:

  1. Nieuwe technologieën voor beveiliging en risicomanagement. Vraagstukken zoals de wereldwijde naleving van de regelgeving (denk aan de AVG), het groeiende Internet of Things-landschap en een toenemend gebruik van software as a service hebben allemaal een impact op veiligheid en risicomanagement. Privacy, veiligheid en betrouwbaarheid worden belangrijker. Dit leidt tot een nieuwe generatie technologieën op dit terrein, meent Gartner.
  2. Artificial intelligence conversational interfaces. Gebruikers gaan in toenemende mate interacteren met machines via geschreven tekst en spraak. Machines leren dankzij deze dialogen wat gebruikers willen. Dit kan de tevredenheid van studenten vergroten. Ik heb zeer regelmatig geschreven over AI, en over de potentie voor onderwijsorganisaties (voor onderwijs en leren zelf, maar ook voor ondersteunende processen).
  3. De slimme campus. De fysieke studieomgeving wordt verrijkt met behulp van nieuwe technologie. Volgens Gartner leidt dit tot “more immersive and automated experiences for university stakeholders”. De analisten van Gartner menen dat we nog aan het begin van deze ontwikkeling staan, maar dat we hier veel van kunnen verwachten. Een voorbeeld is technologie waarmee je kunt zien waar je studiegenoten zich bevinden, of waar nog een studieplek vrij is. Volgens Gartner zullen robotica, VR en AR op dit gebied meer worden toegepast. Deze ontwikkeling leidt uiteraard tot nieuwe vraagstukken rond veilige dataopslag en privacy.
  4. Voorspellende analyses. Hierbij worden historische data met betrekking tot leren gebruikt om patronen te herkennen en voorspellingen te doen over waarschijnlijke uitkomsten. Big data en AI spelen hierbij een belangrijke rol. Gartner ziet veel toepassingen. Ik vind het gebruik van analyses van data prima als input voor begeleiding. Het doen van voorspellingen over resultaten vind ik te risicovol, onder meer in verband met bias, vraagtekens bij de betrouwbaarheid en accuraatheid van data en in verband met het risico op self-fulfilling prophecy.
  5. Nudge technology. Deze technologieën combineren cloud, mobiel, gedrag en data om met gebruikers, als dat nodig is, persoonlijk te interacteren. Bijvoorbeeld: een student heeft de eerste week na de start van een module nog niet ingelogd in de digitale leeromgeving. De student ontvangt dan een notificatie. Persoonlijk vind ik dergelijke notificaties irritant. Het blijkt echter bij veel studenten wel te werken. Het schijnt dat studiegedrag van lerenden beïnvloed kan worden door kleine prikkels (“nudges”). Volgens Gartner vormt deze technologie een concreet voorbeeld van hoe je personalisatie op grote schaal kunt bereiken,. Dit zou leiden tot een belangrijk concurrentievoordeel. Volgens mij moet je dergelijke prikkels sporadisch toepassen, actiegericht en daar waar zeer relevant. Lerenden, die zich irriteren aan deze prikkels, zouden moeten kunnen aangeven dat zij deze niet meer willen ontvangen.
  6. Technologieën voor digitale credentialing. Je wilt de mogelijkheid hebben om illustraties van leerprestaties snel en open te delen. Badges en blockchain-technologie kunnen hierbij een rol spelen. Met name met badges wordt al geëxperimenteerd. Dit impliceert ook dat lerenden digitale credits op verschillende manieren en bij diverse instellingen kunnen verdienen. Gartner ziet overigens wel nog een belangrijke horde: “a general lack of understanding of digital credentialing technologies and risk-averseness in the high-stakes nature of the higher education market.” Het is de vraag of instellingen wel staan te wachten op studenten die bij tal van aanbieders onderwijs gaan vormen. Het impliceert ook veel voor de financiering van het onderwijs.
  7. Hybride integratieplatforms. Onderwijsinstellingen gebruiken in toenemende mate cloudgebaseerde applicaties. Zij beschikken over een hybride portfolio van cloud- en ‘on-premise’-systemen. Deze systemen worden geïntegreerd door middel van een hybride integratieplatform.
  8. Carrièresoftware. Instellingen voor hoger onderwijs voelen zich volgens Gartner steeds meer verantwoordelijk voor de resultaten van studenten na hun afstuderen. Daarbij gaat het nadrukkelijk niet om alumni-platforms, maar om applicaties ter ondersteuning van carrière-ontwikkeling (o.a. matchen van vraag en aanbod). Persoonlijk ben ik hier nog nooit voorbeelden van tegen gekomen. Leeft dit in ons land?
  9. Relatiebeheer voor studenten over de hele levenscyclus heen. Je slaat dan heel veel informatie over studenten op, ook nadat ze zijn afgestudeerd. Gartner gaat hierin erg ver. In ons land verhindert de AVG het opslaan van gegevens waarvan je niet helder kunt maken dat ze ook relevant zijn voor de doelen die jij nastreeft.
  10. Draadloze presentatietechnologieën. Gebruikers kunnen content vanaf hun device draadloos naar een projector of beeldscherm sturen. Deze technologieën worden relevanter naarmate gebruikers vaker vanaf een smartphone of tablet willen presenteren. Dit vergroot de flexibiliteit. Ook kun je sneller tussen presentatoren wisselen. Inderdaad handig.

Een aantal van deze technologieën (1, 3, 7, 8 en 9) heeft betrekking op ondersteunende processen. Ze raken het onderwijs zelf, het primaire proces, niet. Dat betekent niet dat deze technologieën niet relevant zijn. Ik heb wel twijfels bij de relevantie van carrièresoftware en relatiebeheer over de hele levenscyclus heen (ik heb geen twijfels bij relatiebeheer op zich). Verder vraag ik me af of draadloze presentatietechnologieën wel een strategisch karakter hebben.

Van een aantal technologieën wordt al veel langer een grote impact verwacht. Dat is met name het geval met voorspellende analyses -waar ik problemen mee heb- en de slimme campus. Ten aanzien van digitale credentialing moeten belemmeringen worden weggenomen.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.