De toegevoegde waarde van mobile learning samengevat

Met recht noemt David Gagnon de mobiele telefoon de "most ubiquitous communications technology" ter wereld. In Mobile Learning Environments gaat hij in op de vraag of we ons niet moeten afvragen of wij mobiele technologie niet voor compleet andere leeractiviteiten kunnen gebruiken.

Hij beschrijft drie voorbeelden van innovatieve toepassingen van mobiele technologie voor leren. Een voorbeeld is Dow Day, een toepassing van augmented reality waarbij lerenden op een bepaalde plaats historische beelden zien van een geruchtmakende protestactie tegen Dow Chemicals (place-based learning). In een tweede voorbeeld leren lerenden dankzij mobiele technologie de Spaanse taal binnen een bepaalde context. Voorbeeld drie maakt gebruik van crowdsourcing en gaming principes waarmee amateur ornitologen in het veld meer kunnen leren over vogels.

Gagnon vat de toegevoegde waarde van mobiele technologie m.i. uistekend samen als hij concludeert:

The discussion of learning environments and mobile media grants educators an opportunity to adopt methods of situated, contextual, just-in-time, participatory, and personalized learning.

Dankzij mobiele en draadloze technologie, schrijft Gagnon, kan instructie binnen autenthieke contexten plaatsvinden waarbij lerenden het geleerde ook kunnen toepassen en demonstreren.

Een mooi, beknopt, en duidelijk geïllustreerd artikel waarin de auteur overigens ook de communicatieve kenmerken van mobiele telefoons met de radio vergelijkt.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *