De toekomst van beroepsonderwijs is ‘blended’

De afgelopen maanden zijn mbo-instellingen in korte tijd overgestapt op blended en zelfs volledig online onderwijs. Daarbij zijn om begrijpelijke redenen pragmatische keuzes gemaakt die eerder hebben geleid tot ‘remote emergency teaching’ dan tot blended learning. Het is nu zaak meer naar de lange termijn te kijken. Blended learning zal vanwege tal van redenen ‘het nieuwe normaal’ worden. Opleidingen staan daarbij voor een aantal uitdagingen. Vanochtend heb ik hierover een interactieve presentatie gehouden tijdens de MT-dag van de sector Zorg & Welzijn van Rijn IJssel College.

Na opening en kennismaking door middel van Mentimeter ben ik eerst ingegaan op blended learning en redenen voor deze sector om met blended learning aan de slag te gaan.

Vervolgens ben ik ingegaan op drie uitdagingen:

Hoe kunnen we bewezen didactische principes toepassen bij en met behulp van leertechnologie?

Ik heb daarbij gerefereerd aan principes van een effectieve didactiek. Ik heb toegelicht hoe je vijf principes kunt faciliteren met leertechnologie. Ik heb de aanwezigen daarbij ook een verwerkingsopdracht meegegeven. Deze opdracht hebben de aanwezigen na deze introductie gemaakt.

Hoe kunnen we de pedagogische relatie tussen docenten en studenten vorm geven, nu we meer gebruik maken van leertechnologie?

Naarmate we meer online leren, zullen we meer moeten investeren in online socialisatie. Ik heb een aantal voorbeelden gegeven hoe je dat kunt doen. Vervolgens luidde de opdracht:

Formuleer in duo’s een advies aan je collega’s: wat anders doen t.a.v. vormgeving pedagogische relatie?

Wat komt kijken bij de succesvolle invoering van blended learning?

Ik heb daarbij benadrukt dat je het gebruik en de toegevoegde waarde van leertechnologie in lijn moet brengen met je strategische doelen. Verder heb ik benadrukt dat het ook belangrijk is om te werken aan attitude, bewustzijn (waartoe deze innovatie?) en deskundigheid van medewerkers. I-coaches kunnen daarbij een belangrijk instrument zijn. Bij dit onderdeel ben ik korter stil blijven staan dan ik aanvankelijk wilde.

Hieronder vind je mijn slides:

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: