Deelname online leren groeit, maar niet sterk

US News vat onderzoeken samen naar de ontwikkeling van online leren in de VS. Mij vallen daarbij overigens een aantal andere zaken op, dan US News.

Grafiek MOOC
Afbeelding: Jordan Friedman van US News

US News presenteert vier grafieken. In de eerste grafiek geven zij aan dat de deelname aan online leren tussen 2014 en 2016 is gestegen. Deze stijging is praktisch volledig te danken aan de sterke groei van het aantal online ICT-cursussen (van 9%naar 20%). ‘Business’-cursussen hebben een lichte afname gekend, maar domineren de markt nog steeds. Ik vind vooral de daling van het aantal online cursussen op het gebied van onderwijs en doceren opvallend (van 22% naar 14%). Naar een verklaring kan ik alleen gissen.

In de tweede grafiek kijkt US News naar het aantal studenten dat deelneemt aan online onderwijs, of juist niet. In de tekst vergelijkt de auteur het jaar 2016 met 2014, terwijl de grafiek betrekking heeft op de periode 2012-2014. Daaruit blijkt in elk geval dat het aantal studenten dat nooit deelneemt aan online cursussen geleidelijk daalt, terwijl het aantal studenten dat soms of altijd deelneemt aan online onderwijs iets stijgt. Het is moeilijk te zien, maar volgens mij neemt het aantal studenten dat nooit deelneemt aan online cursussen sterker af dan het aantal studenten dat deelneemt aan online cursussen stijgt. Ik vermoed dat minder studenten in de VS deelnemen aan hoger onderwijs. Verder valt op dat ongeveer drie keer zo veel studenten niet aan online cursussen deelnemen, dan wel.

Grafiek drie laat zien dat het vooral publieke instellingen zijn die ‘undergraduate’ online cursussen verzorgen. Deze grafiek toont overigens geen ontwikkeling door de jaren heen. Publieke onderwijsinstellingen bieden met name met het oog op de toegankelijkheid online cursussen aan. Verder valt op dat commerciële opleiders voornamelijk volledig online cursussen aanbieden (en niet soms)

De laatste grafiek heeft betrekking op het aanbod massive open online courses. Hieruit blijkt volgens mij:

  • Ruim tien procent van de instituten heeft in 2015 MOOCs aangeboden. Dit aantal is in de loop van de jaren gestegen.
  • Bijna 60% van de instellingen is niet van plan MOOCs aan te bieden. Dit percentage is in de loop van de jaren sterk gestegen.
  • Het percentage instellingen dat nog geen beslissingen heeft genomen over het aanbieden van MOOCs is de afgelopen jaren sterk gedaald (van ruim 55% naar ongeveer 28%). Met andere woorden: het overgrote deel van de grote groep ‘twijfelaars’ heeft uiteindelijk besloten geen MOOCs aan te gaan bieden. Vermoedelijk zitten bij ‘no plans to implement’ ook instellingen die aanvankelijk wel MOOCs aanboden.

Het relatief kleine percentage aanbieders en de grote groep bewust niet-aanbieders rechtvaardigt m.i. de MOOC-hype van een aantal jaren geleden echter niet. Die hype is, zoals ik de afgelopen week al schreef, gelukkig wel voorbij.

Hype-adepten kunnen zich nu laven aan de veronderstelde impact van Pokémon Go op het onderwijs. Maar ook dat gaat weer voorbij.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord