Deelname online onderwijs in VS weer gegroeid (#in)

Het Sloan Consortium heeft weer een nieuw rapport uitgegeven over de stand van zaken met betrekking tot online leren in het Amerikaanse (hoger) onderwijs: Going the Distance: Online Education in the United States, 2011 (het rapport is in meerdere formaten te downloaden).

De onderzoekers constateren, net als verleden jaar, een gestage groei van deelname aan online leren. Ook merkt men wederom op dat de groei in deelname aan online leren (ongeveer 10%) de groei van deelname aan het totale hoger onderwijs (die 2% bedroeg) overstijgt. Er is bovendien niet alleen sprake van een toename van deelname aan online cursussen (31% van de studenten volgt minimaal één cursus online). Steeds meer studenten volgen ook complete opleidingen via internet (een groei die zich in praktisch alle disciplines voor doet).

Bijna tweederde van de instellingen noemt online leren kritisch voor de organisatiestrategie. Een lichte groei ten opzichte van 2010. Met name commerciële opleiders zijn die mening toegedaan. Een contstante minderheid van de bestuurders van instellingen voor hoger onderwijs vreest voor minder kwaliteit, in vergelijking met face-to-face leren.

Opvallend is ook hoe weinig er verandert ten aanzien van de acceptatie van online leren door docenten:

Less than one-third of chief academic officers believe that their faculty accept the value and legitimacy of online education. This percent has changed little over the last eight years.

Tenslotte laat dit rapport ook een positieve grondhouding zien ten aanzien van open educational resources. Zevenenvijftig procent vindt deze ontwikkeling waardevol voor hun organisatie, minder dan 5% staat er negatief tegenover. Het zijn alweer commerciële opleiders die naar verhouding het meest positief staan tegenover OER.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord