Deze online school presteert net zo goed als traditionele scholen

Voltijdstudenten van de Connections Academy behalen vergelijkbare studieresultaten als traditionele openbare Amerikaanse scholen en betere resultaten dan andere online scholen. Zij volgen hier online, ‘gepersonaliseerd’, onderwijs.

Dat blijkt uit een onderzoek door Gatti Evaluation, in opdracht van Pearson die eigenaar zijn van het bedrijf dat Connections Academy runt. Lees ook het onderzoek zelf.

De onderzoekers hebben gekeken naar resultaten op het gebied van wiskunde en lezen. Zij hebben daarbij onderzoek gedaan naar de cohorten die in 2014 of 2015 zijn gestart. Alle lerenden uit het onderzoek hebben drie jaar of langer op deze school ‘gezeten’. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om lerenden die juist buitengewoon goed presteren of juist worstelen met regulier onderwijs. Verder nemen bijvoorbeeld ook lerenden met gezondheidsproblemen deel aan het onderwijs van de Connections Academy. Bijna de helft van de lerenden neemt deel omdat ze meer flexibel onderwijs wensen. In totaal waren tienduizenden lerenden bij het online onderwijs betrokken.

Deze lerenden behaalden vergelijkbare resultaten op lezen en wiskunde dan lerenden van traditionele openbare Amerikaanse scholen. In vergelijking met andere online scholen scoorde de Connections Academy vergelijkbaar op het gebied van wiskunde, maar beter op het gebied van lezen.

Een mogelijke verklaring is de intensiteit van de begeleiding. Van lerenden wordt verwacht dat zij zeer gemotiveerd zijn en minstens 30 uur per week investeren in het onderwijs. Zij krijgen daarbij intensieve begeleiding van vakdocenten en ‘learning coaches’ (die onder andere controleren of lerenden daadwerkelijk opdrachten maken). De school maakt overigens ook gebruik van offline bronnen, naast online bronnen.

Het mooie aan deze casus is de illustratie dat online leren tot goede leerresultaten kan leiden. Uiteraard moet je je daarbij altijd realiseren dat hierbij veel factoren in het geding (curriculum, didactiek, kwaliteit content, doelgroep). Daarnaast weten we dat ‘gepersonaliseerde’ programma’s goed kunnen werken voor wiskunde, rekenen en lezen. Maar hoe zit het met andere vakgebieden?

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: