Deze online school presteert net zo goed als traditionele scholen

Voltijdstudenten van de Connections Academy behalen vergelijkbare studieresultaten als traditionele openbare Amerikaanse scholen en betere resultaten dan andere online scholen. Zij volgen hier online, ‘gepersonaliseerd’, onderwijs.

Dat blijkt uit een onderzoek door Gatti Evaluation, in opdracht van Pearson die eigenaar zijn van het bedrijf dat Connections Academy runt. Lees ook het onderzoek zelf.

De onderzoekers hebben gekeken naar resultaten op het gebied van wiskunde en lezen. Zij hebben daarbij onderzoek gedaan naar de cohorten die in 2014 of 2015 zijn gestart. Alle lerenden uit het onderzoek hebben drie jaar of langer op deze school ‘gezeten’. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om lerenden die juist buitengewoon goed presteren of juist worstelen met regulier onderwijs. Verder nemen bijvoorbeeld ook lerenden met gezondheidsproblemen deel aan het onderwijs van de Connections Academy. Bijna de helft van de lerenden neemt deel omdat ze meer flexibel onderwijs wensen. In totaal waren tienduizenden lerenden bij het online onderwijs betrokken.

Deze lerenden behaalden vergelijkbare resultaten op lezen en wiskunde dan lerenden van traditionele openbare Amerikaanse scholen. In vergelijking met andere online scholen scoorde de Connections Academy vergelijkbaar op het gebied van wiskunde, maar beter op het gebied van lezen.

Een mogelijke verklaring is de intensiteit van de begeleiding. Van lerenden wordt verwacht dat zij zeer gemotiveerd zijn en minstens 30 uur per week investeren in het onderwijs. Zij krijgen daarbij intensieve begeleiding van vakdocenten en ‘learning coaches’ (die onder andere controleren of lerenden daadwerkelijk opdrachten maken). De school maakt overigens ook gebruik van offline bronnen, naast online bronnen.

Het mooie aan deze casus is de illustratie dat online leren tot goede leerresultaten kan leiden. Uiteraard moet je je daarbij altijd realiseren dat hierbij veel factoren in het geding (curriculum, didactiek, kwaliteit content, doelgroep). Daarnaast weten we dat ‘gepersonaliseerde’ programma’s goed kunnen werken voor wiskunde, rekenen en lezen. Maar hoe zit het met andere vakgebieden?

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord