Didactisch kader om naar ICT in het onderwijs te kijken

Bij de invoering van ICT in het onderwijs moet je volgens mij altijd kijken naar de relatie tussen je leerinhouden, je didactiek en de (kenmerken van de) technologie die je tot je beschikking hebt. Het zogenaamde TPACK model gaat daar van uit.

De bedenkers van TPACK, Matthew J. Koehler en Punya Mishra, illustreren in What Is Technological Pedagogical Content Knowledge? dat de interactie tussen kennis van technologie, didactiek en vakinhoud noodzakelijk is om technologie met succes binnen het onderwijs toe te passen. De auteurs geven onder meer aan dat ICT 

 • op verschillende manieren kan worden gebruikt, 
 • snel aan verandering onderhevig is, 
 • allesbehalve transparant is voor de eindgebruiker (hoe werkt het). 

Dit in tegenstelling tot andere gereedschappen die binnen het onderwijs worden gebruikt.
Bovendien hebben technologieën eigenschappen, die er voor zorgen dat ICT niet ‘neutraal’ is, schrijven Koehler en Mishra. Dat maakt dat zoveel onderwijsgevenden zo veel moeite hebben met de toepassing ervan. 

Volgens de auteurs is er geen sprake van ‘de beste manier’ om ICT in het curriculum te integreren: 

Rather, integration efforts should be creatively designed or structured for particular subject matter ideas in specific classroom contexts.


Vervolgens beschrijven zij de onderdelen van TPACK: 

 • Content Knowledge. Kennis van een bepaald vakgebied, van een bepaalde discipline. 
 • Pedagogical Knowledge. Kennis van didactiek. Laatst kreeg ik de vraag naar de plek van de lerende in dit model. Bij TPACK valt dit onder didactiek (pedagogy). 
 • Pedagogical Content Knowledge. Didactiek van een bepaald vakgebied. 
 • Technology Knowledge. Kennis van technologie. 
 • Technological Content Knowledge. O.a. de impact van technologie op een bepaald vakgebied: understanding of the manner in which technology and content influence and constrain one another. 
 • Technological Pedagogical Knowledge. Hoe doceren en leren kunnen veranderen als je bepaalde technologieën op een specifieke manier gebruikt; het gaat dus met name om de didactische eigenschappen van ICT. 

Als je concreet aan de slag wil met ICT binnen je onderwijs, dan is het handig je dit proces volgt. Samenvattend komt het er op neer op het beantwoorden van de volgende vragen: 

 • Wat zijn de leerdoelen? 
 • Welke praktische didactische keuzes maak je (hoe leren)? 
 • Welke typen samenhangende leeractiviteiten kies je? Waarom?
  Betrek hierbij de inzichten met betrekking tot de manieren waarop ICT kan leiden tot betere en/of vernieuwde manieren van het vormgeven van leeractiviteiten.
 • Welke formatieve en summatieve beoordelingsstrategieën wil je gebruiken?
 • Welke gereedschappen en bronnen kies je? Hoe ga je deze inzetten?
  Waarom? Rekening houdend met de didactische eigenschappen van die tools.

Wil je je verder bekwamen in TPACK?
Maak dan de webquest die is ontwikkeld in opdracht van het Ruud de Moor Centrum van de Open Universiteit.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *