Didactische meerwaarde van weblogs

Sinds ik me bezig houd met weblogs, vraag ik me af wat de mogelijke didactische meerwaarde ervan is.
Robert-Jan Simons noemt zeven soorten leeractiviteiten waarbij de inzet van ICT een meerwaarde zou kunnen hebben:
Versterking van het leggen van relaties, o.a. contacten met anderen leggen, loskomen van boeken, ‘rustiger’ samen leren, rollen verdelen, uitbreiden van onderlinge feedback;
Actief creëren van nieuwe kennis, o.a. problemen oplossen (simulaties), onderzoek doen, ontwerpen (product), betekenis construeren (meer diepgang), alleen of met anderen;
Naar buiten brengen, of publiceren van het geleerde, zodat het publiek verbreed wordt, o.a. ook onderzoek doen voor en adviezen geven aan anderen (bv. virtueel bedrijf), problemen van anderen oplossen;
Het transparant maken van patronen in denken en samenwerken, waardoor het mogelijk wordt die te optimaliseren. Denk o.a. aan denkprocessen zichtbaar maken, visualiseren & schematiseren, processen achter leren verhelderen, samenwerkingspatronen zichtbaar maken;
Bevorderen van “leren leren” en metacognitieve ontwikkeling, o.a. zichtbaar maken leerprocessen, onderlinge feedback geven op leren, zelfreflectie & zelfbeoordeling;
Het centraal stellen van competenties, o.a. competentiematrix, persoonlijke competenties als uitgangspunt, digitaal portfolio;
Het realiseren van flexibiliteit in leren naar tijd, plaats, tempo, sturing, leerstijl, voorkennis.

Als je kijkt naar de potentie van weblogs, dan denk ik dat de meerwaarde vooral ligt in

Relaties leggen:
* contacten met anderen
* loskomen van boeken
* uitbreiden van onderlinge feedback

Creëren: betekenis construeren (meer diepgang)

Naar buiten brengen: publiceren

Transparant maken:
* denkprocessen zichtbaar maken
* visualiseren & schematiseren,

Bevorderen van “leren leren” en metacognitieve ontwikkeling:
* zichtbaar maken leerprocessen
* onderlinge feedback geven op leren
* zelfreflectie & zelfbeoordeling

Flexibiliseren naar tijd, plaats, tempo, en voorkennis

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

2 reacties

 1. Hoe bedoel je: loskomen van boeken? Dat is nog steeds mijn favoriete bron voor verdieping. De korte teksten op internet kunnen informatief, actueel en interactief zijn, maar ook oppervlakkig, zeker wanneer ze van het type ‘ik vind dat …’ zijn. Of bedoel je iets anders?

 2. Dag Hanno,
  Ik doel enerzijds op interactieve leerstof. In de Volkskrant van zaterdag jl werd het voorbeeld gegeven van de werking van een pompend hart. Dat kun je in een boek omschrijven, maar het via een animatie tonen (of zelfs via een simulatie) is krachtiger.
  Daarnaast kunnen leerlingen/studenten dankzij ICT veel eenvoudiger in contact komen met experts of met bronnen waar ze normaliter niet mee in contact zouden komen (websites van buitenlandse organisaties).
  Bij Dierengeneeskunde in Utrecht konden studenten via videoconferencing bijvoorbeeld medewerkers van de FAO in Rome interviewen. Zonder ICT was dat niet mogelijk geweest.
  Bovendien: ik vind boeken overigens ook een prima bron voor verdieping. Maar past dit type leermiddel wel bij de manier van leren van de ‘homo zappiens’ (zie oratie Wim Veen)?
  Het kan wel onze favoriete bron van verdieping zijn, maar is het ook de favoriete bron van verdieping voor de ‘next generation’?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord