Digitale badges voor professionele ontwikkeling om medewerkers te motiveren?

Digitale badges worden in toenemende mate gebruikt voor het erkennen van verworven bekwaamheden. Kun je digitale badges ook inzetten om medewerkers te motiveren deel te nemen aan professionalisering?

De Division of Digital Learning van de University of Central Florida (DDL) kreeg dankzij Covid-19 -net als zo veel organisaties- te maken met werken op afstand. Deze organisatie had hier geen ervaring mee. Het hybride werkschema riep vragen op over veiligheid, toezicht, verantwoordelijkheid en hoe de DDL-cultuur in stand te houden. Daarom hebben ze een speciaal professionaliseringprogramma gestart dat medewerkers hierbij moest helpen.

De leidinggevenden zochten daarbij naar mogelijkheden om teamleiders betrokken, gemotiveerd en voorbereid te houden om toezicht te houden op de in ontwikkeling zijnde werkomgeving. Digitale badges speelden hierbij een belangrijke rol.

Zij hebben daarbij gebruik gemaakt van LinkedIn Learning, een platform dat de organisatie al langer gebruikt voor professionele ontwikkeling. Tijd blijkt daarbij echter een schaars goed te zijn omdat medewerkers professionalisering moeten combineren met heel veel concurrerende prioriteiten.

Digitale badges worden dan gebruikt om verworven bekwaamheden te documenteren en te erkennen, en om medewerkers te motiveren continue te leren. Medewerkers kunnen deze digitale badges ook delen via sociale media. Het gebruik van digitale badges blijkt volgens de initiatiefnemers het beste te werken voor zogenaamde ‘soft skills’ zoals communiceren, probleem oplossen of time management.

DDL heeft met behulp van LinkedIn in eerste instantie een programma over ‘hybride werken’ samengesteld voor teamleiders. Deze groep moest een aantal video’s bekijken over leiding geven aan teams op afstand. Daarnaast moesten teamleiders vier cursussen uit een lijst van acht met succes afronden. Voorbeeld van deze cursussen waren ‘Relaties opbouwen terwijl je vanuit huis werkt’ ‘Virtueel leidinggeven’.
Als een teamleider de cursussen met succes had afgerond, dan stuurde deze het bewijs naar de leidinggevenden. Deze konden daarna de badge verstrekken.

Vervolgens is een vergelijkbare programma opgezet voor overige medewerkers. Inmiddels worden digitale badges ‘bulkgewijs’ verstrekt (via een spreadsheet).

Stephen Downes vraagt zich hierbij af:

if it needs to be incentivized, it isn’t professional development. The whole idea of being a professional is that you’ve taken on the responsibility of developing and pursuring expertise, and you don’t need to be managed or otherwise ‘incentivized’ into doing it.

Volgens hem halen digitale badges belonen en erkennen door elkaar.

Ik beschouw digitale badges inderdaad vooral als een tastbare uiting van het erkennen van de verwerving van bekwaamheden. Deze badges zijn transportabel en je kunt anderen, zoals toekomstige werkgevers, inzicht geven in jouw bekwaamheden.

Digitale badges worden inderdaad ook gebruikt als vorm van gamification, als je bijvoorbeeld een bepaalde mijlpaal in een spel hebt behaald. Badges kunnen de (intrinsieke) motivatie van lerenden bevorderen, al lijken kenmerken van lerenden dit sterk te beïnvloeden (bron). Er is m.i. niets mis mee als digitale badges direct of indirect werknemers motiveren om aan professionalisering deel te nemen. Ik beschouw dit als een welkom neveneffect, maar niet als voornaamste doel van badges. Onderzoek laat zien dat badges in elk geval niet leiden tot significant betere leerresultaten.

Nota bene: je kunt je ook afvragen of een andere aanpak van professionalisering niet effectiever en efficiënter was geweest om medewerkers voor te bereiden op ‘werken op afstand’.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *