Digitale diploma’s dankzij blockchain-technologie

Er bestaan hooggespannen verwachtingen van blockchain-technologie. Vooraanstaande, innovatieve, instellingen voor hoger onderwijs gaan steeds verder met de toepassing van deze technologie. Het Amerikaanse MIT past deze technologie nu ook toe voor het verstrekken van digitale diploma’s.

BlockchainBij blockchain-technologie worden digitale transacties op een transparante manier in een soort digitaal grootboek opgeslagen (een gedistribueerde –peer-2-peer– database). Elk ‘blok’ is voorzien van een cryptografische handtekening. Transacties worden op tal van computers wordt opgeslagen (video). Dat maakt fraude plegen met transacties praktisch onmogelijk.

Op het gebied van onderwijs en opleiden wordt ook met meer dan een schuin oog naar deze ontwikkeling gekeken. Begin september heb ik verslag gedaan van een drukbezochte bijeenkomst in Groningen over dit thema. Een van mijn conclusies was dat de ontwikkelingen zich in hoog tempo voltrekken, dat sprake is van potentie, maar dat tevens nogal wat ‘issues’ zijn op te lossen.

Eind maart schreef ik over een initiatief van het Massachusetts Institute of Technology dat samen met het bedrijf LearningMachine een open source standaard heeft ontwikkeld voor credentials (BlockCert). Certificaten zijn daardoor transportabel, ook tussen diverse systemen en applicaties. MIT gebruikte deze technologie in eerste instantie voor certificering van alumni-programma’s (een leven lang leren).

De afgelopen week schrijft Lindsay McKenzie in InsideHigherEd dat MIT deze technologie nu ook gaat toepassen bij het reguliere afstuderen. Afgestudeerde studenten ontvangen niet alleen een papieren diploma, maar hebben ook de keuze om een digitale versie te downloaden die zij in de Blockcerts Wallet op hun smartphone kunnen bewaren. Daarmee kunnen zij hun diploma snel delen via sociale media en ook online verstrekken aan werkgevers die daarmee verzekerd zijn van de authenticiteit van het diploma.

Er schijnen namelijk nogal wat nep-diploma’s verspreid te worden. Dankzij de Blockcerts Wallet app kan informatie over studieprestaties worden versleuteld, en kunnen studenten via het genereren van een unieke numerieke identificatiemethode bewijzen dat het diploma echt van hen is. Volgens MIT vergroot dit het eigenaarschap van lerenden over hun kwalificaties.

Derden kunnen via een portaal van MIT eenvoudig verifiëren of een potentiële werknemer daadwerkelijk in het bezit is van het diploma dat hij of zij claimt te hebben. Nu is dat een omslachtig proces of een proces dat niet plaatsvindt met het risico dat een werknemer jarenlang risicovol werk doet zonder bevoegd te zijn.

De eerste pilot is achter de rug. Vanaf februari 2018 zouden alle MIT-studenten een digitaal diploma kunnen krijgen. De initiatiefnemers merken wel dat veel studenten het onderliggende concept complex vinden.

Ook andere instellingen voor hoger onderwijs zijn bezig met deze ontwikkeling. Bij MIT is echter sprake van een open source initiatief. Ook maken instellingen gebruik van verschillende onderliggende technologieën.

Ik vind het mooi om te zien hoe MIT deze technologische ontwikkeling geleidelijk aan het omarmen is. Zoals gezegd zijn er nog heel wat drempels te slechten. De roep om standaarden en uitwisselbaarheid zal ook luider worden. Want stel Blockcerts Wallet houdt ooit op te bestaan?

Daarom kan ik me ook goed voorstellen dat studenten nog steeds een papieren diploma wensen als zij een opleiding aan MIT afronden. Je kunt een digitaal diploma ook lastig aan je muur hangen.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord