Digitale transformatie binnen het onderwijs

Binnen verschillende bedrijfstaken zorgen nieuwe technologieën en het analyseren en gebruiken van grote hoeveelheden data voor transformatie van de kerntaken. Doel van deze digitale transformatie is het beter tegemoet komen aan behoeften van klanten. Er wordt al een aantal jaren gesproken over digitale transformatie van het onderwijs. En er zijn zelfs instellingen die bezig zijn met de toepassing ervan.

Edmund Clark is CIO, Chief Digital Officer, en vice-president IT van de University van St. Thomas. Hij doet verslag van hun proces van digitale transformatie.

Clark schrijft dat de focus op de ‘klant’ het belangrijkste element is van digitale transformatie. De buitengewone waarde van het voldoen aan steeds hogere verwachtingen van klanten heeft bedrijfsmodellen drastisch veranderd (denk aan Amazon of Airbnb). Binnen het onderwijs zijn overigens niet alleen lerenden klant.

Een belangrijke voorwaarde voor digitale transformatie is dat de organisatie klaar moet zijn en open moet staan voor veranderingen. Vervolgens wordt digitale transformatie dan door vier doelen gestimuleerd. Toegepast op het onderwijs ziet dat er als volgt uit.

Competitie

Veel onderwijs is regionaal georiënteerd, zeker in ons land. Toch zie je dat lerenden ook bereid zijn buiten hun regio onderwijs te volgen. Het zijn niet alleen profit-instellingen die competitie bevorderen. De concurrentie tussen onderwijsinstellingen neemt alleen maar toe bij demografische krimp.

Winst

Winst speelt op het gebied van onderwijs niet echt een rol. Wel is sprake van maatschappelijke druk om de kosten van het onderwijs te verlagen en de prestaties te verbeteren zonder dat dit een stijging van kosten tot gevolg heeft.

Customer experience

Bij design thinking worden allerlei processen bekeken vanuit het perspectief ervaringen van klanten. Studenten maken ook een reis door de organisatie die gebruikt kan worden om allerlei aspecten binnen de organisatie aan te pakken en te verbeteren (van werving tot inschrijving tot afstuderen en werken). Onderwijsinstellingen houden zich ook met het realiseren en versterken van een ‘customer experience’ bezig.

Wendbaarheid (agility)

Op alle terreinen binnen de organisatie is wendbaarheid van groot belang (communicatie, samenwerking, implementeren van veranderingen).

Technologie en data verbinden deze elementen volgens Clark met elkaar waardoor digitale transformaties plaatsvinden. Hij illustreert dat aan de hand van de eigen universiteit. Daarbij valt op dat digitale transformatie ook bepaalde toepassingen en processen betreft, en niet persé het ‘business model’ van de universiteit. Denk daarbij aan het integreren van een chatbot die vragen kan beantwoorden, binnen het zoeksysteem van de bibliotheek. Clark is ook niet altijd heel concreet en legt m.i. een sterke nadruk op het realiseren van voorwaarden:

a) Customer Experience

Elke digitale interactie is ontworpen om engagement bij lerenden en medewerkers maximaal te maken en frustraties te minimaliseren.

b) Partnerships

Clark benadrukt het belang van een mind-set binnen de organisatie waarin een gedeelde urgentie en visie op verandering voorwaardelijk zijn voor digitale transformaties. Dat impliceert dat een besluitvormend orgaan prioriteiten helpt te stellen en digitale initiatieven bevordert. Het is ook van cruciaal belang om sterke relaties en partnerschappen te ontwikkelen, zowel binnen als buiten de instelling. Zonder dergelijke partnerschappen mislukken digitale transformaties, stelt hij.

c)Slimme technologieën

Responsieve slimme technologieën – zoals chatbots en tools voor ‘sentimentanalyse’ – kunnen worden geïntegreerd met Internet of Things-toepassingen om het onderwijs in de toekomst te helpen transformeren, meent Clark.

d) Basis IT

Je hebt altijd een snelle, betrouwbare en veilige IT-omgeving nodig om wendbaar en flexibel in te kunnen gaan op vragen van je gebruikers. Dankzij cloud computing is het mogelijk deze omgeving op te schalen.

e) Digitale strategie ontwikkeling

Een strategisch team moet nieuwe technologieën en data kunnen gebruiken om nieuwe mogelijkheden te ontdekken, relaties te ontwikkelen en organisatiebreed over de mogelijkheden te communiceren. Belangrijk daarbij is:

At the core of every digital transformation initiative is a deep understanding of the customer journey and the obstacles that customers might face along the way.

Het helpt volgens de auteur ook om tegelijkertijd te werken aan “big wins and small wins“.

Volgens Clark is het wel van belang dat je je zeven vragen stelt voordat je aan de slag gaat met een digitale transformatie, en twee vragen tijdens het proces:

  1. Betreft het project een digitale upgrade of gaat het om een een digitale transformatie?
  2. Heb je daadwerkelijke steun van de CEO en het leidinggevend team van de CEO?
  3. Ben je bereid waardecreatie te delen met uw klanten?
  4. Heb je muren rond je digitale team opgetrokken?
  5. Weet je hoe je de waarde die je wilt creëren, moet meten?
  6. Ben je klaar om de moeilijke gesprekken over je team te voeren?
  7. Ben je klaar om je digitale business te verzelfstandigen?
  8. Hoe beheer je u legacy systemen als IT transities naar nieuwe technologieën?
  9. Hoe ben je van plan om risico’s te beperken en gegevens te beschermen wanneer je organisatie migreert naar een digitaal gestuurde onderneming?

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.