Digitalisering en pedagogiek zijn beiden onmisbaar bij technology enhanced learning

Het artikel AI, ethics and classrooms of the future besteedt aandacht aan de invloed van digitalisering van het onderwijs, maar laat ook zien dat (onderwijs)instellingen daarbij oog hebben voor ethische aspecten en voor andere aspecten dan jongeren opleiden voor de arbeidsmarkt.

In deze bijdrage stipt Virginia Matthews een aantal technologische ontwikkelingen aan:

  • ’s Werelds grootste educatieve uitgever, Pearson, heeft een “digital-first” beleid aangekondigd. Het traditionele papieren studieboek gaat mogelijk verdwijnen. Mijn opmerking: Pearson doet dat ongetwijfeld ook omdat “digital-first” meer data genereert dan papieren boeken doen. En data als ‘de nieuwe olie’ beschouwd worden.
  • Dankzij moderne systemen kun je de voortgang van lerenden steeds nauwgezetter volgen, en ben je in staat ouders over steeds rijkere informatie over hun kinderen te voorzien. De traditionele rapporten worden dan vervangen door dagelijkse digitale updates. Mijn opmerking: ik heb hier eerder kritische kanttekeningen bij geplaatst.
  • AI zal leerprestaties veel beter in kaart brengen, dan traditionele examens dat doen. Deze zullen op termijn verdwijnen, waardoor docenten ook veel meer vrijheid krijgen bij de inrichting van het curriculum. Beoordelingen zullen geautomatiseerd plaats vinden.
  • VR en AR kunnen worden gebruikt om geschiedenis- en taallessen meer tot leven te brengen en samenwerking tussen lerenden te bevorderen.

Virginia Matthews schrijft ook dat er organisaties zijn die juist oog hebben voor de ethische aspecten van nieuwe technologie. Zoals het Institute for Ethical Artificial Intelligence in Education. Zij onderschrijven de potentie van AI en de noodzaak om binnen het onderwijs meer aandacht te besteden aan andere vaardigheden, zoals in staat zijn een leven lang te leren. Leer echter ook van datgene wat mis is gegaan met sociale media:

Cutting-edge technologies must be constructed from an ethical framework, which empowers both learners and teachers, rather than exploiting them for purely commercial gain.

Als sprake is van een ethisch doel, dan zullen individuen en samenleving profiteren van een globale infrastructuur op het gebied van educatieve technologie.

Een andere gesprekspartner benadrukt dat technologie het onderwijs niet verandert, maar dat mensen dat doen. Het gebruik van technologie is in zijn school

underpinned by a clear educational philosophy and purpose that actively supports our day-to-day teaching.

Dit vraagt ook professionalisering van docenten, ook omdat een deel van de docenten minder ‘technologie-minded’ is.

Verder wordt in de bijdrage gesteld dat “digitally-focused education” niet hetzelfde is als de hele dag achter een scherm zitten. AI zou bijvoorbeeld meer tijd moeten vrijmaken voor interactie tussen mensen. De meest belangrijke bekwaamheden van docenten worden daarom van steeds groter belang in de klas van de toekomst.

De meest belangrijke boodschap die ik uit deze bijdrage haal, is technology enhanced learning niet zonder digitalisering en pedagogiek kan. Het op een ethische manier gebruiken van technologieën als AI, het denken over waar technology enhanced learning toe moet bijdragen zijn wat mij betreft bouwstenen van het gebruik van technologie voor leren, opleiden en onderwijs.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.