Drie ‘ed tech’ trends op het gebied van corporate learning samengevat

Volgens Amber Burton staat de wereld van leren en ontwikkelen binnen arbeidsorganisaties (weer) aan de vooravond van ‘disruptie’. Dit keer zijn drie trends op het gebied van leertechnologie daar debet aan.

Web3

AWS Skill Builder
Bron: AWS

De ene keer wordt bij Web3 (de Metaverse) de nadruk gelegd op het ‘virtual reality’-achtige karakter, de andere keer ligt het accent op het decentrale karakter: gedecentraliseerde autonome organisaties, cryptocurrency, non-fungible tokens (meer weten: Transition to web3: a guide for non-technical roles).

Arbeidsorganisaties zullen medewerkers (zoals programmeurs) in ieder geval moeten bekwamen in de onderliggende technologieën. Er is volgens Burton nu al een tekort aan Web3-programmeurs, hetgeen leidt tot hoge vergoedingen voor deze specialisten.

Daarnaast wordt de onderliggende technologie ook gebruikt voor certificering. Het bedrijf 101 stelt je bijvoorbeeld in staat online microcursussen te ontwikkelen en gebruikt blockchain-technologie om het proces van ‘credentialling‘ permanenter, transparanter en meer vertrouwenwekkend te maken. Het gaat daarbij om te bewijzen wat werknemers kennen en kunnen, en om een leven lang ontwikkelen te bevorderen.

De bijdragen AWS Uses Metaverse-Like Game for Cloud Training en 5 Companies Educating in the Metaverse: Pt1 laten trouwens zien dat de ‘Metaverse’ ook al wordt gebruikt als leerplatform.

De eerste bijdrage gaat in op het gebruik van een 3D metaverse-achtig rollenspel door Amazon Web Services (AWS) om gebruikers te trainen in het gebruik van hun cloud computing-platform. Je kunt je hier trouwens gratis voor inschrijven.

De tweede bijdrage bespreekt vijf bedrijven die leerplatforms aanbieden waarmee je leren en opleiden in de Metaverse mogelijk kunt maken (Axon Park, Immerse, VRAcademi, Gatherverse, Inevitable Media).

Live learning

Live online leren heeft vooral tijdens de lock downs van de Covid-19 pandemie een enorme impuls gekregen. ‘Live learning‘ kan de beperkingen van asynchroon online leren helpen opheffen. Lerenden hebben vaak moeite om gemotiveerd te blijven en hebben vaak behoefte aan interactie. Burton merkt daarbij op dat live online leren steeds vaker wordt gecombineerd met asynchroon online leren.

Dit laatste is terecht omdat ook live online leren beperkingen heeft. We hebben gezien dat live online leren ook kan leiden tot ‘video conferencing moeheid’ en dat live online leren juist beperkt wordt gebruikt voor interactie. We zullen, verwacht ik, live online leren minder toepassen in vergelijking met de Coronacrisis, maar meer dan voor die tijd.

AI faciliteert meer geïndividualiseerd leren

Volgens Burton is binnen arbeidsorganisaties sprake van ‘neurodiversiteit’. Dit begrip omvat een breed spectrum van ‘mentale oriëntaties‘ zoals de autisme spectrum stoornis (ASS, op zich alweer een spectrum), dyslexie of ADHD. Vaak vertonen ook mensen zonder een officiële diagnose kenmerken van deze ‘mentale oriëntaties’.

Burton gebruikt dit argument om te pleiten voor meer geïndividualiseerd leren. Artificiële intelligentie (AI) kan dit dan faciliteren. Dat kan bijvoorbeeld via performance support applicaties die werknemers ondersteunen en instrueren bij het uitvoeren van hun werk, ongeacht hun kennisniveau. Dankzij AI krijgen werknemers feedback en instructies op basis van hun gedrag en handelingen (en dankzij veel onderliggende data).

Burton noemt in haar bijdrage verschillende bedrijven met AI-oplossingen voor geïndividualiseerd of gepersonaliseerd leren (Grammarly, Copilot, Go1).

Meer gepersonaliseerd leren kan goed werken bij het wegwerken van deficiënties op het gebied van kennis. Werknemers beschikken ook niet over dezelfde voorkennis. Daarnaast hoeven zij niet allemaal hetzelfde te kennen en kunnen, en leren zij vaak in een verschillend tempo.

‘Neurodiversiteit’ ben ik nog niet eerder tegen gekomen als argument voor meer gepersonaliseerd leren. Ik vraag me ook af of dit argument gebaseerd is op onderzoek, of op aannames. Ik weet bijvoorbeeld dat maatregelen, die je kunt treffen om lerenden met een stoornis in het ASS beter te bereiken, goed zijn voor alle lerenden (zoals het bieden van een heldere structuur).

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.