Drie manieren om ‘student success’ bij online leren te vieren

Taylor Shivers beschrijft drie ‘creatieve’ strategieën voor het vieren van succes van lerenden bij online leren. Wat vind ik daarvan?

An painting in the style of Van Gogh with Bitmoji's
DALL-E: An painting in the style of Van Gogh with Bitmoji’s

Online leren kan voor lerenden een behoorlijke uitdaging zijn. Daarom is het volgens Shivers belangrijk om het behalen van prestaties en het boeken van voortgang, te vieren. Volgens de auteur moeten we echter de saaie en alledaagse “goed gedaan”-e-mail vermijden. Zij stelt drie ‘creatieve’ strategieën voor.

  1. Maal de prestatie bekend aan alle lerenden. Stuur wekelijks een mail aan alle lerenden waarin je de prestaties van lerenden deelt. Taylor raadt aan om een rubriek in een wekelijkse mail op te nemen waarin een succesvolle lerenden van de week wordt erkend. Deze publieke erkenning kan volgens haar andere lerenden inspireren om harder te werken. Uiteraard moet je hiervoor  toestemming vragen aan de persoon in kwestie (denk aan de AVG). Eerlijk gezegd komt bij mij de associatie op met de ‘arbeider van de week’ die binnen arbeidsorganisaties in de vroegere DDR een podium kreeg.
  2. GIF’s, memes en Bitmojis. Waarom genoegen nemen met gewone tekst als je ook een meme of een Bitmoji kunt sturen? Taylor moedigt docenten aan om deze visuele hulpmiddelen te gebruiken om lerenden in het zonnetje te zetten. Volgens de auteur kom je niet alleen sympathieker over, maar maak je ook op een dieper niveau contact met lerenden. Het sluit ook aan bij de manier van communiceren van jongeren. Ik vraag me dat overigens af. Is dit authentiek? Is het relevant? Laat onderzoek zien dat deze middelen bijdragen aan een beter contact? Wordt een docent die communiceert met behulp van een dansende kat echt gewaardeerd? Bij lerenden volwassenen moet je dit m.i. helemaal uit je hoofd halen.
  3. Blijk van waardering – van virtuele certificaten tot eGift Cards. Taylor Shivers adviseert om virtuele certificaten te maken via tools als Bannerbear of Canva om aandenkens voor lerenden te maken. Je zou zelfs kunnen werken met kleine traktaties. Hmm, ja. Microcertificaten als erkenning van ontwikkelde bekwaamheden zijn inderdaad van belang. Een overdaad aan certificaatjes maakt dit instrument ook ‘bot’. Bij ’traktaties’ moet de vorm m.i. passen bij de doelgroep.

Ik heb al met al de nodige aarzelingen bij de meeste van deze ideeën. Maar dat kan ook aan mijn eigen voorkeur liggen. De onderliggende boodschap is wel van belang: het vinden van manieren om succes van lerenden positief te bekrachtigen en hen betrokken te houden bi  online leren.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *