Editie 2023 van het EDUCAUSE Horizon Report ® Teaching and Learning Edition is uit

Ook dit jaar heeft de Educause weer een “teaching and Learning” editie (pdf) van van het Horizon Report ® uitgegeven met een beschrijving van belangrijke trends (sociaal, technologisch, economisch, milieu, politiek), “Key Technologies and Practices“, mogelijke toekomstige scenario’s voor het (hoger) onderwijs en essays die ingaan op mogelijke implicaties.

EDUCAUSE Horizon Report ® Teaching and Learning EditionDe auteurs hebben weer gebruik gemaakt van de Delphi methodologie waarmee de collectieve perspectieven en kennis van een diverse groep deskundigen gebruikt wordt.

Uiteraard neemt artificiële intelligentie (AI) een prominente plek in binnen dit rapport. In de samenvatting schrijven de auteurs bijvoorbeeld dat AI

has taken the world by storm, with new AI-powered tools such as ChatGPT opening up new opportunities in higher education

Behalve kansen zijn er ook zorgen over misbruik en technologische overdaad. Onze ‘gedeelde humaniteit’ is volgens de samenstellers ook een belangrijk aandachtspunt geworden binnen het (hoger) onderwijs, aangezien docenten en leiders blijven worstelen met het begrijpen en tegemoetkomen aan de diverse behoeften van studenten en het bevorderen van institutionele gemeenschappen die studentenwelzijn en -verbondenheid ondersteunen.

Deze editie van het Horizon Report ® wisselt tussen deze schijnbaar tegengestelde ideeën: het vervangen van menselijke activiteit door krachtige nieuwe technologische capaciteiten en de behoefte aan meer menselijkheid in alles wat we doen.

De belangrijkste trends die het (hoger) onderwijs zullen beïnvloeden, variëren van sociale en technologische trends, zoals de groeiende vraag naar flexibel leren en de toenemende potentie van AI, tot economische, milieugerelateerde en politieke trends zoals klimaatverandering en toenemend nationalisme.

Zes technologieën en praktijken die worden geïdentificeerd als de belangrijkste invloeden op de toekomst van hoger onderwijs zijn dan:

 • AI-gestuurde applicaties voor voorspellend, persoonlijk leren;
 • generatieve AI;
 • het vervagen van de grenzen tussen leervormen;
 • HyFlex onderwijs (waarbij studenten op locatie, synchroon online of asynchroon online kunnen deelnemen aan onderwijs);
  microcredentials;
 • het ondersteunen van het gevoel van verbondenheid en erbij horen van studenten.

De auteurs geven een overzicht van deze technologieën en praktijken, ze beschrijven de relevantie voor doceren en leren, en zij illustreren de technologie en praktijk met concrete voorbeelden. Het valt me op dat ChatGPT niet bij de voorbeelden wordt genoemd. Waarschijnlijk was dit hoofdstuk al geschreven voordat deze AI-applicatie zo veel aandacht kreeg.

Het rapport schetst vier mogelijke toekomstscenario’s voor (hoger) onderwijs geschetst:

 1. Groei (Growth). Dit scenario ziet de digitale transformatie in het onderwijs versnellen door COVID-19. Tegelijkertijd is sprake van een grotere digitale kloof onder studenten door winstgedreven activiteiten en ontoereikende investeringen van werkgevers in het (hoger) onderwijs.
 2. Beperking (Constraint). In dit scenario dwingt klimaatverandering gezinnen tot verhuizing, wat leidt tot meer samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven om flexibele leertrajecten aan te bieden, terwijl onderwijsinstellingen belangrijke bronnen van betrouwbare informatie over klimaatverandering worden.
 3. Ineenstorting (Collapse). Tegen het eind van de jaren 2020 vervangen goedkope en efficiënte AI-tools menselijke arbeid in het (hoger) onderwijs, wat leidt tot minder persoonlijke aandacht voor studenten. Studenten worden gestimuleerd een volledig digitaal ‘meta-leven’ in het AI-gedreven metaverse te omarmen.
 4. Transformatie (Transformation). In dit scenario faciliteren nieuwe AI-tools en low- en no-code technologieën contentcreatie, waardoor docenten en personeel meer tijd hebben voor persoonlijke interactie met studenten, het bevorderen van gemeenschap en verbondenheid binnen de instelling en het overbruggen van politieke verschillen.

Tot slot bespreekt deze uitgave de implicaties van deze trends en toekomstscenario’s. Zeven panelleden werden uitgenodigd om essays te schrijven over de implicaties van de trends en sleuteltechnologieën en -praktijken vanuit een specifiek perspectief, waaronder leren van volwassenen; innovatie in onderzoek en onderwijs; onderwijsontwerp bij instellingen die over weinig middelen beschikken; leeromgevingen; docenten; digitale connectiviteit; en gelijkheid en toegankelijkheid. Elk panellid werd gevraagd na te denken over de vragen: Wat moeten we nu doen? Welke plannen moeten we maken?

Deze editie van het EDUCAUSE Horizon Report® biedt weer een interessant overzicht van belangrijke trends en opkomende technologieën en praktijken die de toekomst van het (hoger) onderwijs vormgeven. Een beperking is m.i. dat zij bij trends niet expliciet in gaan op veranderende inzichten over doceren en leren, wat in de rapporten Innovating Pedagogy wel gebeurd. De nadruk ligt in het Horizon Report® op de invloed van technologie op leren en doceren. Bovendien weerspiegelt het rapport vaak een dominante Amerikaanse visie op onderwijs.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.