Wat je moet weten over open educational resources? (#in)

EDUCAUSE Learning Initiative (ELI) heeft weer een nieuwe editie uit hun 'zeven dingen die je moet weten over…'-serie gepubliceerd. Dit keer over open educational resources (OER). Willem van Valkenburg schreef er gisteren ook al over.

De twee pagina's lange uitgave begint met een casus die vooral laat zien dat docenten gewin en gemak kunnen hebben bij cq van open educational resources. Na een beknopte maar heldere uitleg wat OER is en hoe het werkt, staat 7 things you should know about … Open Educational Resources heel kort (en volstrekt onvolledig) stil bij de huidige stand van zaken. Daarna benadrukt men de voordelen:

  • De kwaliteit van het materiaal verbetert.
  • Het kan leiden tot didactische vernieuwing (wordt helaas niet verder toegelicht).
  • Lerenden en onderwijsgevenden kunnen zo toegang krijgen tot the long tail van leerstof.
  • Het gebruik ervan kan samenwerking en participatie in contentontwikkeling bevorderen (efficiency).
  • OER kunnen leiden tot kostenbesparingen voor onderwijsinstituten en lerenden.

Strategische redenen (OER kunnen een aanzuigende werking hebben op studenten) en maatschappelijke redenen (rijke instituten delen met arme instellingen) worden niet genoemd.

De auteurs gaan wel in op enkele nadelen (niet alle OER's zijn kwalitatief goed; wie bewaakt het updaten?; je zult ze nog geschikt moeten maken voor de eigen situatie?; hoe is intellectueel eigendom geregeld?; past het binnen het beleid van de faculteit?).

Terecht wordt in deze uitgave ook aandacht gevraagd voor het opslaan en op een handige manier ontsluiten van open educational resources. Op dit gebied (en als het gaat om kwaliteitsbewaking) zien de samenstellers een rol weggelegd voor uitgevers.

Tenslotte gaat 7 things you should know about … Open Educational Resources in op de vraag of OER's leiden tot transformatie van het onderwijs.

Kortom: weer een erg handige uitgave waarmee je collega's snel kunt informeren over dit relevante thema. Eigenlijk verbazingwekkend dat de EDUCAUSE Learning Initiative hier nu pas mee gekomen is.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *