Een classificatie voor MOOCs

Massive Open Online Courses worden vaak in twee categorieën onderverdeeld: xMOOCs en cMOOCs. Gráinne Conole is echter bezig met het ontwikkelen van een classificatie die meer recht doet aan de diversiteit van MOOCs.

Gráinne Conole vindt het onderscheidt tussen xMOOCs en cMOOCs onvoldoende adequaat om de variëteit op het gebied van massive open online courses te beschrijven. Zij presenteert in A new classification for MOOCs een nieuwe indeling op basis van twaalf belangrijke kenmerken:

 • de mate van openheid
 • de omvang van de participatie
 • de mate waarin multimedia wordt gebruikt
 • de mate waarin communicatie plaatsvindt
 • de mate waarin samenwerking deel uit maakt van de cursus
 • de mate waarin een cursus student- danwel docent-gecentreerd en gestructureerd is
 • het niveau van kwaliteitszorg
 • de mate waarin reflectie wordt aangemoedigd
 • de manier van beoordelen
 • de mate van formaliteit
 • autonomie
 • diversiteit

Volgens Conole zijn er grofweg drie niveaus waarop je MOOCs per kenmerk of dimensie kunt plotten (laag, medium, hoog). In deze blogposts beschrijft zij vijf MOOCs aan de hand van deze kenmerken. Zij is nog bezig te beschrijven wanneer een MOOC een bepaalde positie binnen deze classificatie verdient.

Ik deel haar mening dat MOOCs diverser zijn dat de vaak gehanteerde tweedeling suggereert. Ik vind Conole’s classificatie wel complex. Dat komt onder andere doordat zij conceptuele kenmerken en concrete kenmerken door elkaar gebruikt (student-docentgecentreerd vs multimediagebruik). Verder zou je nog een onderscheid kunnen maken tussen typen interactie en de aard van de begeleiding.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *