Een kader voor leren en ontwikkelen (bespreking Jane Hart’s framework Modern Workplace Learning)

Jane Hart heeft een nieuwe editie van het boek “Modern Workplace Learning” geschreven. Daarin presenteert zij een een kader voor werkplek leren. Dat kader wil ik in deze blogpost bespreken.

Framework modern workplace learning

Bron: https://blog.learnlets.com/2019/06/a-very-valuable-framework/

 • Jane Hart maakt terecht een onderscheid tussen trainen dat geïnitieerd wordt door de organisatie en leren dat geïnitieerd wordt door de lerenden zelf. De L&D-functie heeft bij beide vormen een rol.
 • De verschillende rollen van de L&D-functionaris zijn ook bruikbaar, maar niet volledig. Ik kom daar nog op terug.
 • Het is mooi dat Jane de elementen van het model specificeert. Dat voegt waarde toe, bijvoorbeeld ten opzichte van mijn WICER-model.
 • Ik ben het met Clark Quinn eens dat het onderscheid in activiteiten discovery, discourse en doing bruikbaar is. Ik vind het wel jammer dat Hart ‘Didactics’ geen plek geeft in een moderne vorm van trainen (eigenlijk is ‘instruction’ ook de activiteit). Ik kom daar ook nog op terug.
 • Ik zou ‘reflectie’ als aparte activiteit nog toevoegen, evenals begeleiding (door een expert of coach). Juist zonder gelegenheid om te reflecteren is leren door te werken, vaak geen leren. Begeleiding door een leidinggevende schaart zij nu onder leren via werkervaringen. Dat is echter maar één vorm van begeleiding.
 • Het geven van begeleiding is ook wat anders dan ‘discourse’, waarbij interactie tussen individuen ook plaatsvindt. De term ‘discourse’ had Hart wellicht beter kunnen vervangen door ‘dialoog’.  Aan de term ‘discourse’ wordt namelijk een specifieke betekenis gegeven.
 • Jane Hart hanteert een zeer smalle definitie van ‘digital learning’. Ik vind de toegevoegde waarde van de term ‘digital learning’ ten opzichte van ‘e-learning’ sowieso twijfelachtig. Webinars, online modules, online communities en ‘immersive learning’ vallen echter ook onder ‘e-learning’ (zie de indeling van Clive Shepherd).
 • Jane Hart geeft de (online) training buiten het kader van modern workplace learning. Dat is niet terecht. Een opleiding of cursus werkt prima als basis. Als werknemers nog niets over een onderwerp weten of een bepaalde applicatie nog nooit hebben gebruikt, dan is een instructie effectief. Bovendien bevat een goede cursus of training ook activiteiten die gericht zijn op het toepassen van het geleerde in de dagelijkse praktijk.
 • We moeten ons realiseren dat leeractiviteiten of leertrajecten meerdere activiteiten zoals ontdekken, dialoog en toepassen kunnen bevatten. Je maakt een karikatuur van een training, workshop of cursus als je stelt dat daar alleen ‘instructie’ plaatsvindt. Het gaat er om dat je goed nadenkt over wanneer je welke leerinterventie inzet. Dit impliceert ook dat L&D’ers de rol van trainer zullen vervullen, al zal deze rol ook door externen vervuld worden.
 • Eigenlijk heeft het model van Jane Hart niet alleen betrekking op ‘werkplek leren’, maar op ‘L&D’ in het algemeen. Vandaar de titel van mijn blogpost.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , , ,
One comment on “Een kader voor leren en ontwikkelen (bespreking Jane Hart’s framework Modern Workplace Learning)
 1. Maria Trepp schreef:

  Interessant. Ik volg Jane Hart en vind het goed dat zij veel schrijft over informeel leren, iets dat te weinig anndacht krijgt. Maar ook interessant een kritische visie op haar benadering te lezen.

Top

%d bloggers liken dit: