Effectief online adviseren en begeleiden

Het adviseren en begeleiden van lerenden is meestal een belangrijk onderdeel van onderwijs en opleiden. Omdat je online vaak subtiele aanwijzingen mist, verloopt dit proces bij online leren vaak moeizaam. Het Online Learning Advising Model hanteert daarom andere strategieën om de mentale toestand van een lerende of diens behoefte aan hulp te bepalen.

University Business schrijft over dit model:

Within OLAM, advisors don’t wait for students to run into obstacles; they proactively remove those obstacles once classes begin. Not only does this work decrease attrition, but it helps students cross the finish line to graduation.

Het Online Learning Advising Model bestaat uit vier elementen.

Maak gebruik van inzichten van de Shame resilience theory

Lerenden kunnen op een bepaald moment tijdens een online programma aan zichzelf gaan twijfelen, bijvoorbeeld als zij een opdracht onvoldoende maken. Die twijfel kan leiden tot schaamte, waardoor zij weer gaan twijfelen aan hun vooruitzichten om de studie met succes af te ronden. Lerenden hebben bij tegenslagen dan vaak de neiging vluchtgedrag te vertonen. Zij negeren berichten van begeleiders, loggen niet meer in het LMS en haken vervolgens helemaal af. De begeleider heeft dan geen idee van de redenen.

Schaamte blijkt het gevoel van zelfwaarde aan te tasten en het doorzettingsvermogen te verminderen. Door voortdurend te werken aan hun zelfvertrouwen, wordt het geloof in eigen kunnen op het gebied van online leren versterkt.

Luister naar lerenden. Ga niet tijdens gesprekken oordelen. Daarmee zorg je ervoor dat lerenden zich op hun gemak voelen voelen bij het bespreken van barrières. Geef vandaar uit praktische begeleiding waardoor lerenden accepteren dat online leren een uitdaging is, maar wel een haalbare. Benadruk dat zij het kunnen.

Deze ondersteuning zal vroeg in het traject gegeven moeten worden.

Adviseer proactief

Bij online leren hebben lerenden het gevoel er vaak alleen voor te staan. Lerenden vragen echter vaak niet om ondersteuning. Proactief adviseren helpt lerenden gevoelens van eenzaamheid tegen te gaan. Het is belangrijk dat begeleiders een sterke band opbouwen met lerenden. Slimme technologie kan daarbij helpen.

Creëer bijvoorbeeld exacte “touchpoints” voor wanneer berichten naar lerenden moeten worden gestuurd. Je krijgt als begeleider bijvoorbeeld een signaal als lerenden lang niet hebben ingelogd.

Neem niet alleen contact op bij problemen, maar ook als een lerende bijvoorbeeld een bepaalde mijlpaal heeft bereikt. Proactieve advisering begint niet wanneer een interventie nodig is. Het begint wanneer begeleiders online lerenden voor het eerst door hun programma-oriëntatieproces leiden, en hen bijvoorbeeld kunnen wijzen op financiële regelingen voor het betalen van collegegeld (als lerenden zich daar zorgen over maken).

Maak gebruik van inzichten uit de cognitive behavioral theory

Cognitive behavioral theory training kan voorkomen dat lerenden negatieve gedachten ontwikkelen over hun studie. Door deze training leren lerenden hoe zij weerstand kunnen bieden aan defaitistisch gedrag, als het even tegen zit met de studie. Begeleiders leren ook waarschuwingssignalen te herkennen die erop wijzen dat een lerende zelfvertrouwen verliest. Hiervoor kun je gedragsanalyses gebruiken door gesprekken met behulp van technologie te analyseren op beweegredenen achter uitspraken, en om te bepalen of verbale signalen eigenlijk een schreeuw om hulp zijn.

Uitkomsten van deze analyses worden gebruikt voor het maken van modellen waarmee je kunt voorspellen of sprake zal zijn van risicogedrag. Op basis van deze voorspellingen kun je juist proactief adviseren.

De training moet eveneens gericht zijn op gefundeerde uitspraken die adviseurs kunnen gebruiken bij de ondersteuning van lerenden, ook rekening houdend met hun behoeften, hun unieke situaties en capaciteiten.

Adviseer op een waarderende manier

Waarderend adviseren -afkomstig uit de positieve psychologie- helpt lerenden hun natuurlijke talenten te versterken zodat zij tekortkomingen in vaardigheden kunnen compenseren. Begeleiders beginnen met het identificeren van deze talenten als zij een relatie met een lerende opbouwen. Vervolgens ondersteunen zij lerenden in het gebruik ervan ten behoeve van het voltooien van hun online programma. Je helpt lerenden hierdoor zwakke punten te compenseren. Een communicatief sterke lerende, die zwak is in wiskunde, kan bijvoorbeeld makkelijk contact maken met anderen voor ondersteuning bij wiskunde.

Lerenden leren via deze adviesgesprekken hoe zij hun talenten kunnen gebruiken om problemen op te lossen. Zij ontwikkelen zelfvertrouwen en kritische denkvaardigheden.

Mijn opmerkingen

Dankzij learning analytics kun je ‘risicogedrag’ van lerenden op een goede manier in kaart brengen. Bij de Open Universiteiten experimenteren we daar mee.

Volgens mij zijn er echter maar weinig onderwijsinstellingen die ten behoeve van online leren zoveel werk maken van deze vorm van begeleiding. Het vraagt ook om specifieke expertise. Je kunt dit ook niet op het bordje van docenten leggen.

In de VS houden speciale bedrijven zich hiermee bezig, zoals Wiley Education Services. Dit laatste bedrijf claimt dat men door deze aanpak voortijdige uitval tot 11% weet te reduceren.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *