Engagement van lerenden faciliteren met behulp van leertechnologie

‘Engagement’ van lerenden is een complex fenomeen dat dikwijls in verband wordt gebracht met effectief leren en met het voorkomen van verzuim en uitval. Melissa Bond en Svenja Bedenlier hebben een conceptueel raamwerk ontwikkeld waarin zij ook kijken naar de relatie met leertechnologie. Daaruit blijkt dat er heel wat factoren zijn die een rol van betekenis vervullen op het gebied van ’student engagement’ (en leertechnologie).

Student engagement’ is niet hetzelfde als ‘motivatie’. De auteurs gebruiken de volgende omschrijving:

The energy and effort that students employ within their learning community, observable via any number of behavioural, cognitive or affective indicators across a continuum. It is shaped by a range of structural and internal influences, including the complex interplay of relationships, learning activities and the learning environment. The more students are engaged and empowered within their learning community, the more likely they are to channel that energy back into their learning, leading to a range of short and long term outcomes, that can likewise further fuel engagement.

Het engagement van lerenden heeft dus drie dimensies: een cognitieve, affectieve en gedragsmatige dimensie. Een tabel met indicatoren illustreert waar engagement allemaal uit kan bestaan. Als je goed naar deze tabel kijkt, dan valt op dat onderzoek vaak gericht is op maar enkele aspecten van engagement zoals tevredenheid, zelfregulering of participatie (bijvoorbeeld in online discussies). De auteurs stellen verder dat engagement veroorzaakt wordt door factoren die op verschillende niveaus een rol spelen (van macro- tot microniveau). Zij lichten de factoren op micro-niveau meer uitgebreid toe:

  • Interne psychosociale factoren zoals motivatie, persoonlijkheid, self-efficacy of de houding ten aanzien van technologie.
  • Leeromgeving en technologie (bijvoorbeeld toegankelijkheid tot technologie, beschikbare ondersteuning, weten waarom technologie wordt gebruikt).
  • Invloed van de docent (o.a. de wijze waarop de docent de technologie gebruikt of de feedback die de docent geeft).
  • Curriculum (bijvoorbeeld betekenisvolle leeractiviteiten, de kwaliteit van de inhoud of het relevante karakter van de inhoud).
  • De rol van peers (mogelijkheden om samen te werken, respectvolle relaties, elkaar kunnen ‘zien’, enzovoorts).
  • Gezinssituatie (denk aan de houding van ouders ten aanzien van technologie of hun kennis- en vaardigheden op het gebied van ICT).

Je ziet dus dat technologie binnen al deze factoren een rol speelt.Technologie is niet alleen een factor op zich (als onderdeel van de leeromgeving), maar beïnvloedt ook de andere factoren die op micro-niveau van invloed zijn op ‘student engagement’. Bijvoorbeeld de wijze waarop docenten technologie gebruiken.

Bond en Bedenlier stellen dat het doordacht gebruik van technologie kan leiden tot meer engagement met op korte en lange termijn een aantal academische en sociale uitkomsten als resultaat. Zij maken ook duidelijk dat je aan heel wat knoppen kunt draaien om ‘student engagement’ te beïnvloeden. Als docent kun je niet op alle niveaus invloed uitoefenen. Maar op micro-niveau wel.

Zij concluderen eveneens:

Providing ongoing support to enable students’ actual use of technology, as well as ensuring instructor presence throughout the course, has been seen as a crucial element for engaged students. As has been argued, the integration of educational technology facilitates engagement if students find it meaningful, related to real life, and can act without anxiety. In this context, providing opportunities for students to engage agentically in their learning, through activity and technology choice, as well as through collaborative activities, can also enhance engagement. Through thoughtful engagement with and application of technology, and by providing students with opportunities for active participation, student engagement can be nurtured.

Bond, M. and Bedenlier, S., 2019. Facilitating Student Engagement Through Educational Technology: Towards a Conceptual Framework. Journal of Interactive Media in Education, 2019(1), p.11. DOI: http://doi.org/10.5334/jime.528

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.