Enkele conclusies uit recent onderwijsonderzoek (o.a. naar educatieve video’s)

De Onderwijswetenschappen blog van de Universiteit Utrecht heeft onlangs weer verschillende lezenswaardige bijdragen geplaatst over recent onderwijsonderzoek. In deze blogpost vat ik belangrijke conclusies samen.

An image depicting a researcher analyzing the effectiveness of AI and video on educational outcomes.
DALL-E: An image depicting a researcher analyzing the effectiveness of AI and video on educational outcomes.

Het gevaar van AI: Gaan studenten er te veel op leunen in plaats van ervan te leren?

AI heeft potentie bij het geven van persoonlijke feedback aan lerenden. In dit onderzoek is AI gebruikt om feedback van lerenden te verbeteren. Het onderzoek laat zien dat lerenden kunnen neigen tot afhankelijkheid van AI-hulp, in plaats van hiervan te leren. Ze nemen de feedback klakkeloos over. Nadat AI-ondersteuning wegviel, nam de kwaliteit van hun feedback significant af. Dit suggereert dat ze niet zelfstandig effectieve feedbackvaardigheden ontwikkelden. Het onderzoek illustreert m.i. hoe belangrijk het is om lerenden te leren wijs met AI om te gaan. Bij feedback door docenten kan dit verschijnsel ook optreden. Alleen kan een docent lerenden daar dan op aanspreken.

Deze simpele truc maakt meerkeuzevragen effectiever voor retrieval practice

Het regelmatig actief ophalen van informatie uit ons geheugen is een effectieve leerstrategie. Dat kun je bijvoorbeeld doen door middel van meerkeuzevragen. Onderzoek laat zien dat lerenden effectiever een vocabulair van een vreemde taal leren, “als er een pauze van vier seconden zit tussen tussen het moment dat de meerkeuzevraag in beeld verschijnt en het moment dat de antwoordopties in beeld verschijnen“. Lerenden denken in die pauze waarschijnlijk zelf na over mogelijke antwoorden en halen zo informatie op uit hun lange termijn geheugen. Binnen een online toetsapplicatie zou je dus moeten kunnen aangeven dat antwoordopties niet onmiddellijk met de vraag in beeld zouden moeten verschijnen.

Is samenwerking noodzakelijk voor productive failure?

Bij productive failure moeten lerenden een nieuw probleem oplossen voordat ze hierover directe instructie hebben gekregen. Je zou zeggen dat samenwerken hierbij belangrijk is omdat je problemen normaliter ook samen moet gaan oplossen. De onderzoekers verwachten dat samenwerken zou bijdragen aan activering van voorkennis, bewustzijn van kennishiaten en herkenning van diepe aspecten. Onderzoek laat echter zien dat samenwerking geen toegevoegde waarde heeft in vergelijking met individueel leren.

Een docent in beeld beïnvloedt het leren van instructievideo’s

Moet de docent bij een instructievideo in beeld of niet? Deze meta-analyse laat zien dat de docent in beeld een klein positief effect heeft op leeruitkomsten. De positieve effecten op social presence en motivatie zijn beduidend groter. Het betrekkelijk kleine positieve effect op leeruitkomsten wordt daarom mogelijk verklaard omdat zichtbaarheid van de docent lerenden ook kan afleiden. Er werden significante moderatoreffecten gevonden met betrekking tot voorkennis, het instructiedomein en de grootte van de docent.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *