Er ontbreekt iets aan het constructive alignment-principe

Bij het ontwerpen van leertrajecten waarbij digitale leertechnologie wordt gebruikt, wordt dikwijls verwezen naar het belang van constructieve afstemming -‘constructive alignment‘- van leeruitkomsten, leeractiviteiten (en dus didactiek) en toetsing. Volgens mij ontbreekt hierin echter een belangrijk onderdeel als je digitale leertechnologie gaat inzetten.

Ik ben onder meer docent van een post-initiële OU-cursus over het ontwikkelen en verzorgen van blended en online leren. In die cursus maken deelnemers een (her)ontwerp van een leereenheid. Zij formuleren onder andere didactische principes, ontwikkelen een didactisch scenario en reflecteren op de wijze hoe deze didactische principes worden toegepast binnen dat didactisch scenario. Constructieve afstemming -‘constructive alignment‘- is daarbij belangrijk.

Daarbij valt onder andere op dat deelnemers regelmatig uitgaan van ‘evidence-informed‘ didactische principes, maar deze niet altijd consequent toepassen.

Onlangs had een deelnemer een ontwerp gemaakt waarin ‘evidence-informed‘ didactische principes wel consequent waren toegepast. Toch was het ontwerp naar mijn mening voor verbetering vatbaar. De deelnemer maakte namelijk gebruik van lange, interactieve, hoorcolleges via Zoom.

Beperkingen synchroon online leren

Naar mijn mening hield de deelnemer bij dit ontwerp onvoldoende rekening met de beperkingen van synchroon online leren, en met de beperkingen van de media die we hiervoor gebruiken. In het kort komt het erop neer dat synchroon online leren meer geschikt is voor socialisatie en onmiddellijk reageren, terwijl asynchroon online leren meer geschikt is voor het meer verdiepend en flexibel bestuderen van leerinhouden (hier en hier vind je hierover meer informatie). Dat heeft ook te maken met tekortkomingen van de media die we hiervoor gebruiken. Lees mijn bijdragen over vermoeidheid door videoconferencing (hier en hier).

Bij online hoorcolleges van anderhalf uur zijn lerenden dan ook geneigd af te haken, zelfs als deze interactief zijn.

Kijk ook naar wisselwerking digitale leertechnologie en didactiek

Dat betekent volgens mij dat er nog een schakel ontbreekt binnen het constructive alignment-principe als je ook nog digitale leertechnologie gaat toepassen. En dat gebeurt in toenemende mate. Je moet m.i. dan ook expliciet rekening houden met de wisselwerking tussen didactiek, toetsing en de eigenschappen, mogelijkheden en beperkingen van digitale leertechnologieën. Hoe kan de digitale leertechnologie bijvoorbeeld van invloed zijn op zaken als cognitieve belasting en afleiding?

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.