Europese industriëlen pleiten voor meer aandacht voor digitale bekwaamheden en ‘digitaal leren’

We schijnen aan de vooravond te staan van de vierde industriële revolutie, die door een voortschrijdende digitalisering wordt veroorzaakt. Volgens een groep Europese industriëlen vraagt dat om een investering in digitale bekwaamheden van aankomende en zittende werknemers. Technology enhanced learning speelt daar een belangrijke rol bij.

ERT Building and transforming skills for a digital worldDe European Round Table of Industrialists (ERT) bestaat uit vijftig CEO’s en bestuursvoorzitters van bedrijven zoals Philips, Shell, Heineken, Adidas  en Deutsche Telekom. Zij hebben een brochure gepubliceerd (pdf) waarin zij digitalisering beschrijven als een zeer belangrijke stimulans voor innovatie en waarin zij benadrukken hoe belangrijk het is dat aankomende en huidige werknemers over digitale bekwaamheden beschikken.

Zij schetsen de invloed van digitalisering op de Europese industrie en diens ‘workforce’, en pleiten niet verbazingwekkend voor een leven lang leren. Volgens de auteurs vindt er vooral een verschuiving plaats in werkgelegenheid. Bovendien zullen werknemers allemaal te maken krijgen met digitale bekwaamheden, hetgeen wat anders is dan ICT-vaardigheden. Daar komt bij dat de relatie tussen werkgevers en werknemers aan het  veranderen is (meer flexibele contracten) en dat  de aard  van het werk evolueert (meer coöperatie tussen werkenden in teams).

De samenstellers maken wat betreft digitale bekwaamheden een onderscheid in:

  • Basale digitale bekwaamheden (zoals het kunnen hanteren van digitale informatie, digitaal kunnen communiceren, digitale content kunnen creëren en je digitaal kunnen beveiligen).
  • Digitale domein kennis. Hierbij hebben we het over meer verdiepende bekwaamheden die gebonden zijn aan het werk van werknemers. Voorbeelden zijn het begrijpen van het concept van cloud computing, kennis van privacy en beveiliging van data, het kunnen analyseren van data of het toepassen van nieuwe business modellen (mogelijk dankzij technologie). Deze ‘know how’ is dus contextspecifiek, en niet generiek. Kennis van beveiliging van data betekent voor een docent bijvoorbeeld heel wat anders dan voor een arts.
  • Mindset en gedrag. Daarbij gaat het om het kunnen omgaan met complexiteit, op een ‘agile’ manier werken, creativiteit en de bereidheid om een leven lang te leren.

Om deze digitale bekwaamheden te ontwikkelen zou ook de manier waarop we leren moeten veranderen. Binnen het reguliere onderwijs zou meer aandacht besteed moeten worden aan digitale bekwaamheden. Er zou ook meer vernieuwend aanbod voor volwassenen moeten komen en deelname aan een leven lang leren zou bevorderd moeten worden. De auteurs pleiten ook voor een grotere deelname van meiden en vrouwen aan ICT- en ‘STEM’-onderwijs. Verder zouden bestaande curricula aangepast moeten worden en zou er meer interdisciplinair geleerd moeten worden.

Uiteraard pleiten de industrieleiders voor meer samenwerking met het bedrijfsleven, maar ook voor meer online leren. Men heeft onder andere hoge verwachtingen van massive open online courses. De bedrijven zelf hebben uiteraard ook een verantwoordelijkheid om te investeren in de digitale bekwaamheden van werknemers. Vodafone schijnt bijvoorbeeld een transformatie te hebben doorgemaakt op het gebied van leren: 90% van het leren vindt digitaal plaats. Telefónica heeft de “Change the Game” Learning Hub geïnitieerd met onder andere massive open online courses en tools om content te cureren. Nestlé investeert weer in leiderschapsontwikkeling online.

Platforms van werkgevers bemoeien zich vaker met inhoud en vormgeving van het onderwijs. Zo is de aandacht voor de 21st Century Skills te danken aan een partnership van technologiebedrijven. De digitale bekwaamheden uit deze notitie hebben ook wel wat weg van deze ’skills’. Met dien verstande dat een aantal bekwaamheden toch echt wel nieuw is en niet-generiek worden ingevuld). Bekwaamheden als ‘agile’ zijn nogal  ‘trendy’.

De ERT legt de lat voor werknemers behoorlijk hoog, wat betreft digitale bekwaamheden.  Een deel van hun pleidooi -zoals het belang van een leven lang leren en de nadruk op creativiteit-  is allesbehalve nieuw. De voorbeelden van de toepassingen van technology enhanced learning zijn interessant om te lezen. Zij illustreren de adoptie van ‘digitaal leren’.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.