Flipped classroom kan leiden tot grotere ongelijkheid tussen groepen lerenden

Het concept van de flipped classroom is waarschijnlijk het bekendste model van blended learning. Onlangs kwam ik via Twitter een paper tegen over een onderzoek naar dit model: Effects of the Flipped Classroom: Evidence from a Randomized Trial (pdf). Eén van de conclusies is dat toepassing van de flipped classroom kan leiden tot grotere verschillen tussen verschillende doelgroepen. Maar zoals zo vaak moet je ook bij dit onderzoek wat verder kijken dan de samenvatting.

De onderzoekers concluderen op basis van hun onderzoek dat het concept van de flipped classroom  op korte termijn leidt tot betere leerresultaten op het gebied van wiskunde en geen effect heeft bij economie. Zij concluderen ook dat het concept bijdraagt aan een grotere kloof tussen doelgroepen:  witte, mannelijke en beter presterende lerenden scoorden naar verhouding beter dan vrouwen, Afro-Amerikanen en ‘Hispanics’. De onderzoekers zien geen duurzame verbetering van leerresultaten, terwijl de ‘verbrede prestatiekloof’ blijft bestaan. Daarom zou je volgens de onderzoekers voorzichtig moeten zijn met de invoering van dit concept.

Wat valt mij echter verder op bij dit onderzoek?

De onderzoekers hebben gebruik gemaakt van een experimentele groep (flipped classroom) en een controlegroep (klassikaal les). Elke docent gaf volgens beide aanpakken les.

De context van dit onderzoek is vrij specifiek. Het onderzoek is uitgevoerd bij de militaire academie Westpoint, bij de vakken wiskunde en economie. Eén van de kernmerken van het onderwijs is de geringe klassengrootte (16-17 lerenden). Dit zou weleens van invloed kunnen zijn op de resultaten. Immers, in een kleine klas is het makkelijker om intensief te interacteren met alle lerenden, dan in een grotere klas.

Er is gekozen voor de volgende didactische opzet van het concept van de flipped classroom:

  • Lerenden die studeerden volgens het flipped classroom-concept bekeken in eigen tijd en tempo video’s en kwamen daarna naar de klas. Er werd dus niet gecheckt of zij de inhoud hadden begrepen, voordat zij naar de bijeenkomst kwamen.
  • De video’s zijn gemaakt duur een ervaren docent. Ze duurden 20 minuten, hetgeen erg lang is voor een instructievideo.
Uit: Effects of the Flipped Classroom: Evidence from a Randomized TrialElizabeth Setren, Kyle Greenberg, Oliver Moore, and Michael Yankovich SEII Discussion Paper #2019.07 August 2019

De auteurs stellen ook dat lerenden een vergelijkbare tijd besteden aan het onderwijs. Lerenden die de klassikale les voorbereidden, besteedden hier 1 uur en 35 minuten aan, lerenden die volgens het concept van de flipped classroom werkten, besteedden 1 uur en 15 minuten aan voorbereiding van de bijeenkomst. De onderzoekers noemen dit verschil niet significant. Ik vind dit verschil echter verbazingwekkend, vooral omdat het bekijken van de video in plaats komt van de instructie tijdens de les.

Met andere woorden: er kan nogal wat gesleuteld worden aan dit concept.

Verder valt mij op dat de auteurs ook een verklaring geven voor het uitblijven van het langere, positieve, termijn effect van de flipped classroom: het concept is buiten het experiment niet verder toegepast. Daar komt bij dat docenten dit concept voor het eerst toepasten, terwijl men uiteraard veel meer ervaring heeft met het ‘gewone’ klassikale onderwijs.

Daar komt bij dat de voorkeur van docenten volgens de onderzoekers een duidelijke invloed heeft op het effectief inzetten van het concept van de flipped classroom. De meeste docenten hadden een duidelijke voorkeur voor klassikaal onderwijs. De onderzoekers wijzen terecht op de motivatie van docenten om dit concept te willen toepassen, en op het belang van professionalisering en ondersteuning.

De auteurs benadrukken verder ook het belang van betrokkenheid van lerenden bij het onderwijs.  Bij wiskunde was het engagement van lerenden in de experimentele groep bijvoorbeeld groter dan bij de controlegroep. Bij economie waren er op dit gebied geen verschillen tussen experimentele en controlegroep. De lerenden waardeerden de wiskunde-video’s meer dan de video’s over economie. Het engagement van lerenden was bij wiskunde ook groter dan bij economie.

Dit onderzoek maakt wat mij betreft weer duidelijk dat verschillende factoren van invloed zijn op het effectief toepassen van de flipped classroom, en waarschijnlijk ook van andere modellen van blended learning, zoals:

  • Het didactisch concept.
  • De motivatie en expertise van docenten (mede als gevolg van professionalisering en ondersteuning).
  • De betrokkenheid van lerenden.

Eigenlijk is het niet eerlijk om een nieuw en snel ingevoerd concept te vergelijken met een aanpak waar je al jaren ervaring mee hebt. Wat dat betreft is ‘een positief verschil op korte termijn en geen verschil op lange termijn’ eigenlijk een heel mooi resultaat.

De kloof tussen diverse doelgroepen vind ik wel zorgwekkend. De auteurs proberen dat niet echt te verklaren. Het kan m.i. niet liggen aan de beschikbaarheid van voorzieningen of de omstandigheden thuis. Bij Westpoint verblijven lerenden immers -voor zover ik weet- op de campus. Invoering van de flipped classroom vergt m.i. in olk geval ook de nodige voorbereiding van lerenden.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *