Focus op vakmanschap: fluitje van een cent? #cvimc

In een bomvolle zaal verzorgde Arcus tijdens dag 2 van de Managementconferentie van het CvI een sessie over hun aanpak van Focus op Vakmanschap. Daarbij lag de nadruk op onderwijsontwikkeling.

Bij Focus op Vakmanschap is sprake van een verschuivende horizon doordat wetgeving en uitwerkingen vertraagd zijn. Arcus heeft daarom op dit moment docententeams nog niet lastig gevallen met de uitwerking, maar is wel bezig geweest met bewustwording en het gezamenlijk ontwikkelen van beleid. Zo heeft men een onderwijsmodel ontwikkeld, waarin een leerlijn integrale beroepsopdrachten een prominente rol speelt. Dat helpt bij Focus op Vakmanschap: de beroepen veranderen namelijk niet. Als je goed onderwijs hebt, dan moet je dat binnen Focus op Vakmanschap gebruiken, meent dit Zuid-Limburgse ROC. Het Arcus College vindt dat men door kan gaan op de ingeslagen weg wat betreft het onderwijsmodel, al gaat men bestaande opleidingen wel ‘omkatten’ (o.a. intensivering onderwijs).

Via bijeenkomsten met leidinggevenden, onderwijsgevenden en themabijeenkomsten (bijvoorbeeld over intensivering) wordt aan bewustwording gewerkt, en aan het gezamenlijk formuleren van kaders. Focus op Vakmanschap zal, verwacht men, betekenen dat docenten meer onderwijs moeten gaan verzorgen en dat je meer onderwijsruimtes nodig hebt. Er zal dus kritisch gekeken moeten worden naar andere taken van docenten. Anders zal dit beleid tot een taakverzwaring voor docenten leiden. In het geval van Arcus betekent dit 40 duizend extra lesuren begeleide onderwijstijd op jaarbasis (10 lesuren extra per week, 30 extra lesruimtes en 40 extra docenten, 2,3 miljoen euro extra aan uitgaven). Het Arcus College zoekt daarom ook naar kostenneutrale oplossingen. Veel van de oplossingen (zoals vergroten van lesgroepen van 20-25 lerenden of verlenging van lesuren, verlenging van onderwijsdagen, meer lesuren per docent). Verlenging van lesuren en een andere verhouding tussen OBP-OP lijken op de meeste steun te kunnen rekenen. ICT-oplossingen bieden volgens het Arcus College onvoldoende soelaas, in relatie tot de investering die je moet doen.

Dit ROC maakt de ‘lijn’ verantwoordelijk voor Focus op Vakmanschap, en kiest niet voor een projectorganisatie. Anders wordt het complex om de lijn het project over te laten nemen. Er is wel een expertisegroep onderwijs die onderwijskundigen van de units ondersteunt bij de uitwerking. Op elk bureaublad van Arcus Opleidingen staat een snelkoppeling naar een website met alle informatie. Men ‘pusht’ dus geen informatie, maar men gaat uit van pull.

Op centraal niveau ontwikkelt men een Focus handboekje Onderwijsontwikkeling dat allerlei formats bevat (o.a. voor een plan van aanpak). Per kwalificatiedossier (of verwante kwalificatiedossiers) wordt een ontwikkelteam samengesteld, informatie verzameld en wordt een grof ontwerp gemaakt waarbij men uitgaat van 1000 uur onderwijstijd. Teams krijgen een instrument in handen waarmee zij kunnen berekenen in hoeverre zij veranderingen moeten aanbrengen in begeleide onderwijstijd en beroepspraktijkvorming. Opleidingen die nu maar 850 uur onderwijstijd hebben geprogrammeerd met veel stage moeten dan veel ‘omkatten’.

Op basis van grofontwerp toetst men het onderwijsprogramma op urennormen, inzet van docenten (bekwaamheden docenten) en beschikbare lokalen. Daar is een rekenmodel voor gemaakt dat helpt het rooster te optimaliseren. Tijdens deze sessie werd dit model gedemonstreerd. Daaruit blijken mogelijkheden voor veranderingen (bijvoorbeeld welke docenten nog ruimte hebben om les te geven). Het Arcus College vindt het belangrijk dat teams zelf kunnen differentiëren in de besteding van de tijd (bijvoorbeeld rond voor- en nazorg). Als een docent een nieuw vak moet geven, dan heeft hij meer voorbereiding nodig. De managers sturen daar op. Op dit moment gaan teams daar wisselend mee om. Een aantal managers vindt het lastig om te gaan met die subjectiviteit.

Download de presentatie (PDF, 22 MB): presentatie Focus Arcus College CVI conferentie 2013

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord