Gaat ChatGPT werken en leren binnen een zorginstelling veranderen?


Vandaag heb ik de eerste van twee workshops verzorgd voor een groep L&D’ers, HRM-medewerkers en innovatiemedewerkers van een zorgverlener. Centraal tijdens de sessies staat de vraag centraal: Gaat ChatGPT (en aanverwante technologieën) werken en leren veranderen?

Ik ben eerst ingegaan op AI en ChatGPT in het algemeen. Bijvoorbeeld op het belang van large language models, een AI-systeem dat is gemaakt om op basis van grote hoeveelheden tekstgegevens tekst te begrijpen en op menselijke wijze te genereren. ChatGPT is getraind om met behulp van een transformer nieuwe teksten te produceren. Ik heb ook andere generatieve AI-toepassingen genoemd. Vervolgens men ik ingegaan op de reacties op ChatGPT. Deze zijn vaak heel positief, maar ook bijzonder kritisch. Waar hebben we dat meer gezien? Inderdaad bij praktisch elke nieuwe technologie die op ons pad is gekomen. Veel van die technologieën -ik denk aan smartphones of sociale media- zijn ook een vloek en zegen tegelijkertijd. Dat is afhankelijk van de manier waarop ze worden ontwikkeld en gebruikt.

Ik heb vervolgens aangegeven dat we een tijdperk aan het betreden zijn waarin de computer veel meer is dan een middel, maar zich ontpopt als een persoonlijke assistent, als een digitale collega. Ik heb ook geïnventariseerd voor wat voor activiteiten de aanwezigen ChatGPT al gebruiken. ChatGPT kan gebruikt worden om ons cognitief te ontlasten door bepaalde taken deels over te nemen. Zoals het reageren op emails of het samenvatten van onderzoeken. Ik heb daar verschillende voorbeelden van laten zien en heb deelnemers ook opdrachten voor ChatGPT laten formuleren, die we hebben getest.

Ik ben ook uitgebreid ingegaan op de beperkingen van ChatGPT. Deze zijn praktisch van aard (bijvoorbeeld onzin verkopen), maar ook meer fundamenteel van aard (bijvoorbeeld het zonder toestemming verzamelen van teksten die zelfs achter betaalmuren te vinden zijn). Ik verwacht dat een aantal van deze vraagstukken opgelost zullen worden, omdat dit type applicaties sterk in ontwikkeling is.

ChatGPT en aanverwante technologieën zullen van grote invloed zijn op het werk, met name van theoretisch geschoolden. Praktische beroepsvaardigheden zullen er niet door beïnvloed worden. Er zijn echter ook grenzen aan de mate waarin mensen geholpen willen worden door of willen interacteren met computers, tenzij de computer niet van een mens te onderscheiden is (zie de Uncanny Valley-theorie). Dit beperkt ook de invloed van generatieve AI-toepassingen op ons werk. Verder ben ik ingegaan op de gevolgen voor bekwaamheden van kenniswerkers. Zij zullen nog steeds over veel vakinhoudelijke kennis moeten beschikken om de waarde van de output van generatieve AI-toepassingen te kunnen beoordelen. Verder zal een groter beroep worden gedaan op het vermogen om te redeneren of om empathisch te kunnen reageren. AI is daar namelijk niet goed in.

Tenslotte ben ik ingegaan op het belang van digitale geletterdheid. We hebben onder meer gekeken naar het opstellen van regels voor de eigen organisatie ten aanzien van het gebruik van generatieve AI, en we zijn ingegaan op goede prompts.

Hieronder vind je mijn presentatie.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.