Gebruik mobiele telefoon in onderwijs neemt toe

Mashable bericht op basis van een Pew Research Centre-onderzoek dat 72% van de Amerikaanse docenten de mobiele telefoon in het onderwijs gebruikt. Sowieso gebruikt men ICT steeds vaker voor leerdoeleinden. Maar docenten maken zich ook zorgen. In vergelijking met ons land zijn Amerikaanse docenten positiever over professionalisering en begeleiding.

De onderzoekers stellen dat docenten steeds meer ervaren ICT-gebruikers worden. Er wordt met name mobiele technologie gebruikt. Behalve dat mobiele telefoons massaal worden gebruikt, zet de helft van de ondervraagde docenten e-readers of tablets in.

Het artikel stelt ook dat docenten mobiele technologie en sociale netwerken ook privé in toenemende mate gebruiken. Zij zouden een beroepsgroep zijn die bij uitstek geneigd is om connecties te maken en te delen. Vierenzestig procent van de docenten onder de 35% voelt zich ook erg vertrouwd met ICT. De onderzoekers constateren overigens ook dat docenten op grote schaal applicaties gebruiken, waarvan zij het gebruik door lerenden ontmoedigen (zoals Wikipedia).

Mashable schrijft verder dat docenten zich vooral zorgen maken over de digitale kloof tussen rijk en arm, ook op schoolniveau: bemiddelde scholen en lerenden kunnen wel dure technologie aanschaffen en gebruiken, arme scholen en individuen niet.

De meerderheid van de docenten is tevreden over training en begeleiding bij het gebruik van ICT. Hierbij zijn verschillen zichtbaar tussen bemiddelde en arme scholen. Docenten van bemiddelde scholen zijn relatief meer tevreden.

Mashable suggereert aan het eind van het artikel overigens dat docenten meer tevreden zijn over het gebruik van ICT en hun deskundigheid, dan andere betrokkenen (zoals ouders).

In ons land doet Kennisnet onderzoek naar het gebruik van ICT in het onderwijs. Daaruit blijkt ook dat een grote meerderheid van de docenten over voldoende basis ICT-vaardigheden beschikt, maar dat een fors deel niet in voldoende mate in staat is om ICT didactisch in te zetten. Het gaat wel steeds beter, maar wel in kleine stappen. Over professionalisering en ondersteuning wordt daarentegen veel minder rooskleurig gedacht dan uit het Pew-onderzoek blijkt (zie pagina 31 en 32 van het Kennisnet-rapport Vier in Balans 2012). Kennisnet kijkt in het jaarlijkse onderzoek niet naar het gebruik van mobiele technologie. In ons land speelt de digital divide tussen rijk en arm ook minder.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *