Blog Archives

Gebruik mobiele telefoon in onderwijs neemt toe

Mashable bericht op basis van een Pew Research Centre-onderzoek dat 72% van de Amerikaanse docenten de mobiele telefoon in het onderwijs gebruikt. Sowieso gebruikt men ICT steeds vaker voor leerdoeleinden. Maar docenten maken zich ook zorgen. In vergelijking met ons land zijn Amerikaanse docenten positiever over professionalisering en begeleiding.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Mobiele telefoons bieden kansen voor onderwijs, maar betrokkenen zien vooral risico’s

Mobiele telefoons zijn mondiaal wijdverspreid. Ook in ontwikkelingslanden. Daarom ziet de UNESCO veel potentie in deze technologie voor leren. Tegelijkertijd erkent men ook dat de brede verspreiding van een technologie alleen, niet voldoende is om deze geschikt te laten zijn voor leren. Veel betrokkenen lijken helaas vooral oog te hebben voor de negatieve aspecten,

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Vergroot BYOD de digitale kloof? (#in)

Ik ben een groot voorstander van 'bring your own technology/device': gebruikers toestaan om hun technologie en toestellen mee naar de onderwijsorganisatie mee te nemen, en te gebruiken voor leren. Deze BYOD-trend vergroot m.i. het gevoel van eigenaarschap en dus de intrinsieke motivatie om ICT voor leren te gebruiken.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Wat kost het als we NIET investeren in ICT in het onderwijs? (#in)

Naar aanleiding van een een bijdrage van Kentaro Toyama (waar ik eerder aandacht aan besteedde, vraagt Michael Trucano zich af wat het kost als je niet investeert in ICT in het onderwijs.

Trucano stelt daarbij de 'digitale kloof' centraal.

Lees meer ›

Tags: ,

Internet: sociale revolutie of “digital divide”? (#in)

Laag opgeleide Nederlanders besteden dagelijks meer tijd aan internet dan hoogopgeleiden. Deze conclusie uit een Trendrapport van Alexander van Deursen en Jan van Dijk van de Universiteit Twente heeft vandaag de pers uitgebreid gehaald (zoals De Volkskrant of Marketingfacts). De auteurs spreken van een “een sociale revolutie op internet”.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Digitale inwoners en digitale bezoekers (#in)

Michael Feldstein bespreekt een discussie waarin David White een onderscheid maakt tussen digital visitors en digital residents: de kloof tussen mensen die de waarde zien van sociale netwerken, en zij die dat niet doen. De eerste groep beschouwt het internet als een verzamelijk gereedschappen,

Lees meer ›

Tags: , , ,

Top

%d bloggers liken dit: